Alt det vi gjør i DFI Håndball skal preges av aktivitet og glede, konkurranse og Fair Play.
Alt skal skje i et åpent, skapende og trygt felleskap.
Vår visjon, våre målsettinger og vårt verdigrunnlag er noe vi håper våre samarbeidspartnere opplever positivt og kan identifisere seg med og ikke minst delta i.

Hva innebærer det å samarbeide med DFI Håndball?
Vi ønsker at de som samarbeider med oss får god profilering tilbake.
Vi håper profileringen vil gi både konkret mersalg og merkevarebygging for våre samarbeidspartnere.
I løpet av et år er det mer enn 100.000 personer som besøker Frognhallen og som dermed blir eksponert for reklameskilt og annen reklame i hallen. Frognhallen benyttes også av flere enn DFI Håndball, og er arena for møter, messer, gym for skolene osv. I tillegg vil besøkende til Bølgen også ha innsyn til deler av Frognhallen.

Hva bruker DFI Håndball midlene fra våre samarbeidspartnere til?
Midlene går til DFI Håndball som overfører midlene til lagene og til ressursene rundt lagene. Det er viktig for oss å utvikle DFI Håndball videre ved blant annet å drive aktiv spiller-, trener- og lederutvikling.
Inntektene fra sponsorer og samarbeidspartnere er av avgjørende betydning for å utvikle DFI Håndball slik vi ønsker. Det er muligheter til å gå inn i en avtale på enkeltprodukter eller å sette sammen en pakke.

DFI Håndball sørger for produksjon, annonsør/sponsor bærer kostnadene for produksjon.


Se dine medlemsfordeler hos

www.badogflis.no


 

 

 

 

 

 

 

 

o