Æresmedlemmer
Æresmedlemskap i DFI tildeles medlemmer og tillitsvalgte i DFI som har utmerket seg ut over det normale som ildsjel gjennom frivillig arbeid.

Prisen deles bare ut til enkeltpersoner og unntaksvis til flere kandidater når dette vurderes som naturlig.

Følgende forhold vil bli vurdert:

  • om vedkommende har gjort en innsats utover det vanlige
  • om vedkommende har gjort en innsats over en rekke år
  • om vedkommende har gjort en innsats mot flere idrettsgrener
  • om vedkommende har vært en inspirator for andre medlemmer (utøvere og tillitsvalgte) og bidratt til økt idrettsglede i DFI

Oversikt over våre æresmedlemmer


 

Else og Helge Askautruds gavepremie
Gavepremien skal deles ut til det medlemmet i DFI som enten ved enkeltprestasjoner, eller gjennom positiv innsats i løpet av siste sesong, har stått for den største idrettslige prestasjon siden forrige utdeling.

Gavepremien ble første gang utdelt i 1969. Den kan gis for prestasjoner i enhver idrettsgren som er representert i laget.

Oversikt over mottakere av gavepremie


 

Stipend
Formålet med stipendet er å stimulere utøvere eller tillitsvalgte medlemmer i DFI til å kunne videreutvikle seg innen organisasjonsarbeid, som trenere, dommere, utøver i sin idrettsgren eller tilsvarende.

Kriterier:
Deles ut til medlemmer som har et utviklingspotensiale og som ønsker å bidra videre til å bygge eller inspirere innad i DFI. Stipendet kan deles mellom flere utøvere. Stipendets størrelse fastsettes av DFI Hovedstyret innen de budsjetter som hovedstyret disponerer etter vedtak i ordinært årsmøte. DFI innførte denne praksis i 2004.

Følgende forhold bør bli vurdert

  • om stipendet brukes til å utvikle en lovende utøver som viser ambisjoner og målbevisst legning
  • om stipendet brukes til å utvikle trenerkrefter som DFI har behov for og vil få nytte av
  • om vedkommende vil øke sin kompetanse for å fylle sentrale tillitsverv eller sentrale roller ved arrangementer i regi av DFI
  • om søknaden er støttet av aktuell gruppe

Et medlem kan tildeles flere stipender.

Oversikt over mottakere av Stipend