• Drøbak Sykkelklubb (DSK) ble stiftet høsten 2006.
 • Pr. 2020 er det ca.200 betalende medlemmer i klubben
 • Tilbud til terreng- og landeveissyklister i alle aldre
 • DSK er tiknyttet DFI og Norges Cycleforbund.
 • Vår aktivitet er i henhold til idrettens lover og retningslinjer.

At en sykkelklubb skal se dagens lys delvis pga av kjedsomhet, høres kanskje ut som en gigantisk selvmotsigelse. Men det er like fullt delvis sant.

Les initiativtager og leder (2006-2012), Eirik Arnesen sin historie om hvordan DSK ble til.

Sykkelsporten hadde tatt sine første steg mot eksplosiv vekst og interesse sommeren 2006. Tour de France på Tv2, med Thor Hushovd i en av hovedrollene, var en definitiv årsak. Min kjære sønn var en av mange barn og ungdommer som var hekta, men for å trene måtte vi kjøre til Ski og Follo Sykkelklubb´ terrengsykkelskole. For yngstemann var det ikke et tema og skulke treningene, og de betydde fire kjedelig timer med kjøring og venting minst to ganger per uke. Det var da, ruslende rundt på Hebekk i Ski, jeg tenkte «hva med å lage en klubb i Drøbak»?. 
 
Woxvold med på laget
Ideen slapp ikke taket ut over høsten, og «alle» jeg snakket med mente at dette var en god tanke. Omtre
nt samtidig fikk min sønn ny gymlærer, entusiastiske Kristoffer Woxvold. Han hadde ikke bare syklet Trondheim - Oslo fleste ganger, men også vært med å stifte sykkelgruppe i Ottestad IL. Da han fikk presentert de vage planene om en sykkelklubb i Drøbak og spørsmål om han kunne tenke seg å bidra, kom svaret umiddelbart: «klart han ville være med».
 
 
Postive fra DFI
Det er selvfølgelig ikke slik at en sykkelklubb må være den del av et større idrettslag, men i september 2006 kontaktet jeg daværende daglig leder i DFI, Stein Erik Halck for å kartlegge mulighetene. DFI var svært positive, og hadde gode argumenter for hvorfor dette burde skje under DFI-paraplyen. Et av de viktigste argumentene var opptak til Norges Cycleforbund, Akerhus Idrettskrets og støttefunksjonene gruppen kunne få fra DFI. Beslutning om å bli en del av DFI eller ikke var imidlertid ikke nødvendig før den sportslig aktiviteten var i gang og et styre etablert. 
 
 
Ikke nok stoler
Drøbak Sykkelklubb sitt første offisielle informasjonsmøte ble holdt i Frognhallen 19. september 2006. Vi gikk ut i Amta med ideen og krysset fingre for et greit oppmøte. Da det allerede lenge før møtestart gikk tomt for stoler, var det ganske åpenbart at det var flere som ville være med å skape et syklende fellesskap i bygda. Selv om det naturligvis var alt for tidlig å si noe om klubbens fremtid, var «lavterskel-aktivitet for så mange som mulig» en tidlig ambisjon. Det ble bestemt at klubben skulle etablere grupper for terrengsykling og landevei. Klubben skulle ha ambisjon om å skape både et godt treningsmiljø for alle som ville sykle, men også på sikt jobbe med ambisiøst sportslige ambisjoner. 
 
Disse var med
Men som i all frivillig aktivitet - jobben gjør seg ikke selv. Vi som var initiativtagere hadde liten eller ingen kunnskap om hvor mange som faktisk ville være med å forme en ny sykkelklubb. Jeg ledet møtet, og husker enda godt reaksjonen på spørsmålet: «Hvem vil være med å gjøre jobben»? Flere enn 20 personer strakk hånden i været. Det var åpenbart at vi ville klare å skape et attraktivt sykkeltilbud for barn, ungdom og voksne i bygda.
Dermed ble det nedsatt et såkalt interimstyre. (Fungerende frem til ev formelt opptak i DFI). 
Dette styret besto av 
 • Vidar Petterson 
 • Haakon Thomas Sollie
 • Øyvind Fanebust
 • Joey Wheeler
 • Jan Reyer Elders
 • Christian Askildsen
 • Kristoffer Woxvold
 • Eirik Arnesen (leder)
(Ståle Jensen fra DFI hovedstyre og Stein Erik Halck fra DFI administrasjon var viktige kontaktpersoner de første månedene)
 
Organisering og sportslig satsing
DSK hadde sitt første formelle styremøte 26 oktober 2006. Vi hadde bevisst startet arbeidet på høsten all den tid det tross alt dreide seg om nybrottsarbeid mot sesongen 2007. Oppgavene i starten var selvfølgelig mange og relativt krevende; Organisering, ansvarsfordeling, nytt styre, medlemsskap i DFI eller ikke, økonomi, sponsorer, sportslig tilbud - alle grupper, trenere, navn på klubben, logo, forholdet NCF, samarbeid andre klubber, rekruttering av medlemmer, media- og markedsarbeid, sosiale/ikke-sportslige tilbud, satsningsritt etc etc.
For å «holde trykket» ble det besluttet månedlige styremøter gjennom hele vinteren. Det ble etablert handlingsplaner, treningsopplegg og budsjetter. Allerede vinteren 2007 hadde klubben fire sponsorer som sikret en viss økonomisk forutsigbarhet. (Det finnes for øvrig referat fra alle disse tidlige møtene, for dem som evt ønsker å vite mer om DSK sin spede begynnelse).

Første var og 50 medlemmer 
I overgangen april/mai 2008 hadde klubben knappe 50 medlemmer. De første organiserte treningene for barn og ungdom kom i gang. Det samme gjorde landevegsgruppa. DSK fikk sin fine logo (hvit syklist på blått), men det viste seg krevende å få produsert de første klubbdraktene. Det var bare et av flere små hindre en «nyfødt» sykkelklubb måtte håndtere. En annen utfordring var et treningstilbud utelukkende basert på frivillighet. Det var også den viktigste årsaken til at klubben noe seinere valgte å ansette Gjertrud Bø som treningsansvarlig for terrenggruppa. 
 
DSK + DFI = sant
DSK avholdt sitt første formelle årsmøte den 13 februar 2008. Det var (hadde vi sagt som vanlig) en veldig udramatisk affære. Det ble blant annet besluttet at treningsavgiften for året skulle være fra 200 (barn) til 400 (familie). Både handlingsplan og budsjett for 2008 ble banket gjennom uten innsigelser, og årsmøtet sa seg tilfreds med drøye kr 37 000 i overskudd. Årsmøtet valgte også klubbens første formelle styre; Vidar Petterson (styremedlem), Øyvind Fanebust (styremedlem), Joey Wheeler (styremedlem), Haakon Thomas Sollie (økonomiansvarlig), Christian Askildsen (nestleder) og Eirik Arnesen (leder). Senere samme året ble DSK tatt opp som fullverdig gruppe i DFI og NCF. Resten er - som det heter - historie.
 
Skrevet av:
Eirik Arnesen, 
Initiativtager og leder 2006 -2012