Statutter for støtte til medlemmer i Drøbak SK

Drøbak Sykkelklubb ønsker å ha en transparent og forutsigbar modell for støtte til våre medlemmer. Det er en verdi for klubben at medlemmene er aktive og deltar på ritt i klubbens farger. Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta i så mange ritt som mulig og på den måten oppleve mestring, sykkelglede og fremgang, som igjen bidrar positivt inn mot treningsmiljøet. Man må erkjenne at sykkelsporten er en idrett som til dels utløser store utgifter til utstyr og annet, derfor er det ønskelig at klubben har støtteordninger til medlemmene som fremmer nettopp aktivitet og representasjon.
Les mer

Fellesskap og gode betingelser

Som medlem av Drøbak Sykkelklubb får du en rekke fordeler hos lokale butikker og ikke minst er det alltids noen å sykle sammen med.
Les mer