Meld deg inn via minidrett          

Medlemskap i idrettslaget - Medlemskontingent
Alle som deltar i en i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av DFI, med unntak av IGF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a.er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg.

  • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
  • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemskontingenten i DFI er fra og med 2020

  • Kr 200,- for barn og ungdom til og med fylt 16 år
  • Kr 400,- for voksen

Medlemskontingenten blir sendt ut av DFI-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

Medlemsfordeler


Hvordan bli Håndballspiller i DFI
Ønsker du å prøve håndball, tar du kontakt med trener eller lagleder på laget du tilhører for å avtale oppstart. Du er velkommen til å prøve noen ganger før du bestemmer deg. Når du har bestemt deg for å starte hos oss, må du lage profil på minidrett.no om du ikke har dette fra før, og melde deg inn i idrettslaget som beskrevet over. Du melder fra til trener/oppmann, som melder videre til daglig leder i håndballen om at du har startet. Du vil videre motta faktura på treningsavgift fra håndballen, og denne må betales innen forfall. Starter du etter nyttår i en inneværende sesong, betaler du halv treningsavgift.

Du finner oversikt over lagene her. 

Utstyr
Det er ikke mye utstyr man trenger for å trene, men innesko, og treningstøy er et minimum for å prøve ut idretten vår. Når man bestemmer seg for å bli en håndballspiller hos oss, er ball og rød DFI shorts til bruk på kamper også nødvendig. Spillerdrakt avtales med trener/lagleder. Det anbefales også bruk av knebeskyttere.
Håret skal være satt opp og smykker skal tas av før trening.

Treningsavgift
For å kunne representere DFI i seriespill og Cuper, må kontingent til DFI og treningsavgift være betalt innen forfall. I tillegg må spillere fra det året de fyller 13 år ha gyldig spillerlisens.

Håndballgruppa fastsetter hvert år hvilken treningsavgift som gjelder. Spillere som ikke betaler treningsavgift innen forfall har ikke anledning til å delta på trening i regi av håndballgruppa, hvis ikke annet er avtalt med lagets trener/ledere.

Treningsavgiften er for sesongen 21/22

Årsklasse Avgift pr. år 
Barn 8-9 år  1.850,- 
Barn 10-12 år  2.350,- 
Junior 13-15 år 2.950,- 
Junior/Senior 3.450,- 
Old boys/girls 2.000,- 


Søskenmoderasjon:
Man betaler full treningsavgift på det eldste barnet, og får redusert treningsavgiften med kr. 300,- på alle håndballbarn etter dette.
Oppmenn, lagledere, trenere og styremedlemmer må være medlem av DFI og betale DFI kontingenten.
Spillende hovedtrenere får fritak fra av treningsavgiften.

Lisens
Alle utøvere i håndball må betale lisens fra og med det året spilleren fyller 13 år. Lisens blir fakturert av Norges håndballforbund, og utøvere er forsikret gjennom lisensen.

Les mer om lisens her.