Meld deg inn via minidrett          

Medlemskap i idrettslaget - Medlemskontingent

Alle som deltar i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av DFI, med unntak av IGF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a. forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg.

 • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
 • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemskontingenten i DFI er fra og med 2020

 • Kr 200,- for barn og ungdom til og med fylt 16 år
 • Kr 400,- for voksen

Medlemskontingenten blir sendt ut av DFI-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

MedlemsfordelerHvordan bli fotballspiller?

Ønsker du å begynne med fotball tar du kontakt på koordinator.dfifotball@gmail.com og vi vil sette deg i kontakt med riktig trener.
I DFI Fotball har vi lag på samtlige årganger både for jenter og gutter - fra 1. klasse til senior.

Alle vil få tilbud om å teste noen treninger gratis først. Deretter vil trener sørge for videre registrering om man ser at dette var moro, og man ønsker å fortsette.

Utstyr
Du trenger svært lite utstyr for å teste fotball. På de første treningene er vanlig gymtøy mer enn nok. Det eneste spesialutstyret man må ha er leggskinn som kan kjøpes for en billig penge, eventuelt lånes på de første treningene. Fotballsko er en fordel når man ser man ønsker å fortsette med fotballen.

Treningsavgifter for 2022 besluttet på årlig møte 02. mars 2022
Gutter/jenter 07-08 år kr. 1 750,-
Gutter/jenter 09-12 år kr. 2 750,-
Gutter/jenter 13-14 år kr. 4 100,-
Gutter/jenter 15-19 år kr. 4 500,-
JR 2 / DFI 3 (bredde-lag) kr. 1 500,- pr spiller

Det gis 50 % søskenmoderasjon på barn nr. 2, 3 osv.
Gjelder kun der den eldste betaler vanlig avgift (ikke når man har eldre søsken på JR2/DFI 3).

 

Alle skal med - Økonomisk støtte

Dersom din familie er blitt rammet av de økonomiske tidene vi er inne i, og det er vanskelig å betale treningsavgiften – ta kontakt med oss i DFI Fotball, så finner vi løsninger på dette. Økonomi skal aldri være grunnen til at noen ikke starter eller velger å slutte med fotball. Slike hevendelser blir selvsagt behandlet konfidensielt.

Ta kontakt med leder av DFI Fotball Vidar Færgestad. Mail styreleder.dfifotball@gmail.com

Vi har gode samarbeidspartnere - spesielt igjennom Kiwanis Drøbak - som stiller midler øremerket til slik bruk.
Så du trenger ikke være redd for at dette belaster økonomien i fotballgruppen unødvendig - vårt fokus er å legge til rette for at alle skal kunne delta.

Ingen skal slutte med fotball pga økonomi - INGEN!

Hva dekker treningsavgiften
Treningsavgiftene i DFI Fotball går med til å dekke flere typer utgifter. En del av dette er direkte utgifter for den enkelte spiller og lag. I tillegg er treningsavgiftene med på å dekke en betydelig del av felleskostnadene i DFI Fotball.

Treningsavgiftene er skalert i forhold til alder fordi det er dyrere å drifte lag etterhvert som spillerne blir eldre. Det største hoppet er ved overgangen fra barne- til ungdomsfotballen.
Av helt konkrete områder som treningsavgiften dekker nevnes følgende:

 • Utstyr til trening – som f.eks. baller, kjegler, vester osv.
 • Drakter og siffer til disse
 • Førstehjelpsutstyr og påfyll av denne gjennom sesongen
 • Fellesutstyr på banene (baller, små-mål osv.)
 • Dommerutgifter
 • Serieavgifter
 • Forsikringer og lisenser (i 2020 får også fotball personlig forsikring på alle spillere over 13-år)
 • Talentutvikling og forvaltning (bl.a. tiltak på sone og krets)
 • Trener- og dommerutdanning (kurs, samlinger osv.)
 • Administrasjon av alle lagene (kampoppsett, banefordeling osv.)
 • Lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring for ansatte.
 • Betaling for administrative tjenester fra DFI.