Grunnlaget legges i gym og turn
DFI Tropp & Turn er medlem i Norges Gymnastikk- og Turnforbund og følger forbundets regler og retningslinjer. NGTFs slagord er "Grunnlaget legges i gym og turn", og viser til at gym og turn fra tidlig alder stimulerer den motoriske utviklingen og gir et godt utgangspunkt for å bedrive idrett og få livslang glede av fysisk aktivitet.

DFI Tropp & Turn tilbyr aktiviteter til barn, ungdom og voksne innenfor tropp, turn og parkour. Vi organiserer aktiviteter for barn fra 2 års alder, til voksne som vil trene tropp og turn på vårt voksenparti.

For barn i barnehage- og skolealder har vi flere varierte tilbud. I tillegg til breddeaktivitet har vi et konkurranseparti som deltar i konkurranser for turn kvinner, samt rekrutteringspartier for dem som ønsker å delta i et konkurranseparti på sikt. 

Turn har en lang historie i idrettslaget og er i dag blant de største gruppene i Drøbak-Frogn Idrettslag. Mye av aktiviteten foregår i turnhallen på Høiås, og enkelte partier trener i Dyrløkkehallen og Seiersten Aula. 

DFI Tropp & Turns trenere følger utdanningsløp og tar kurs gjennom NGTF og Viken og Oslo Gymnastikk- og Turnkrets.