DFI Tropp & Turn tilbyr aktivitet innen tropp, turn, cheer og parkour til barn, ungdom og voksne. 

Oversikt over alle våre tilbud høsten 2022:
Se tabelloversikt over høstens partier, treningstider og priser
For våre parkourtilbud, se våre sider om parkour
Se her for informasjon om Tropp, Turn og Parkour-uker

GYMLEK
Foreldre og barn 2-3 år
Foreldre og barn 3-4 år
Foreldre og barn 4-5 år

IDRETTENS GRUNNSTIGE
Turnlek 5-6 år
Tropp og Turn 6-7 år
Turn 8-10 år
Turn 10-12 år
Tropp 8-10 år
Tropp 10-12 år

TURN KVINNER
Aspirantparti 6-8 år (Åpent parti)
Konkurranseparti 8-18 år (Lukket parti med uttak)

TROPP OG TURN UNGDOM OG VOKSEN
T&T 13-15 år
T&T 16-20 år
T&T Voksen 20 år +

PARKOUR
Parkour 6-8 år
Parkour 8-10 år 
Parkour 10-12 år
Parkour Viderekommende

CHEER & TURN
Cheer & Turn 8-12 år
Cheer & Turn 12-15 år

 

Gymlek

Dette gjør vi i våre gymlektimer:

 • Lek og trening av grov- og finmotorikk
 • Trening av kroppskontroll og romorientering
 • Styrke og koordinasjon
 • Musikk- og rytmetrening
 • Balanse og bevegelighetstrening
 • Aktiviteter med småapparater: ball, rockeringer, tau, erteposer, etc.
 • Aktiviteter i apparatene: hopp, skranke, bom, frittstående, airfloor og trampett

Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk- og turnøvelser og vil gi god grunntrening for alle idretter!


Foreldre og barn 2-3 år/3-4 år:
Vi tilbyr trening for foreldre og barn. Aktiviteten er for barn i alderen 2-3 år, hvor hovedmålet er å tilrettelegge for et aktivitetsmiljø som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering i trygge omgivelser. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek.

Aktivitet i turnhall/sal sammen med foresatte. Her er motorisk utvikling og samspill mellom barnet og den voksne i sentrum. Oppvarmingen kan bestå av lek med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, etc. Deretter går aktiviteten videre til apparater som hopp, skranke, bom, frittstående, trampett og airfloor.

Instruktør veileder og styrer timen, men foresatte har ansvaret for å tilpasse aktiviteten og utfordre eget barn der det er nødvendig.

Foreldre og barn 4-5 år:
Aktivitet i turnhall/sal for barn i alderen 4-5 år. Det er ønskelig at foresatte er til stede, men trenger ikke å delta – ønsker barn eller trener at foresatte er med barnet under treningen skal de det. Hovedmålet er å tilrettelegge for et aktivitetsmiljø som gir barna stort spillerom for utforskning og eksperimentering i trygge omgivelser. Barna skal øve på å følge instrukser og delta på aktivitet uten foresatte. Her kombineres gymnastikkens grunnelementer med lek.

Aktiviteten består av oppvarming, som kan være lek med baller, erteposer, ringer, musikk, sang, etc. Deretter går aktiviteten videre til apparater som hopp, skranke, bom, frittstående, trampett og airfloor.

Instruktør veileder og styrer timen, foresatte deltar dersom barn eller trener ønsker det, og foresatte skal også gripe inn dersom de ser at barnet har utfordringer med å følge instrukser og/eller å bli med på aktivitetene.

Tilbake til oversikten

 

 

Idrettens grunnstige

Under aktiviteten trener vi blant annet på:

 • Lek og trening av grov- og finmotorikk
 • Trening av kropps- og romorientering
 • Styrke og koordinasjon
 • Musikk- og rytmetrening
 • Balanse og bevegelighetstrening
 • Aktiviteter med småapparater: ball, rockeringer, erteposer, tau, etc.
 • Aktiviteter i apparatene: hopp, skranke, bom, matter, airfloor og trampett

Aktiviteter som tar utgangspunkt i gymnastikk og turnøvelser vil gi god grunntrening for alle idretter!

Tropp og turn for 5-12 år:
Dette er vår tropp- og turnstige for utøvere i alderen 5 – 12 år, som ønsker å ha tropp og/eller turn som en av sine ukentlige aktiviteter. Partiene er delt inn i aldergrupper, og innenfor hvert parti vil det være tilrettelagt til ulike ferdighetsnivåer.

Fra det året du fyller 8 år kan du velge om du ønsker mer fokus på trampett og airfloor, eller om du ønsker mer turn i tradisjonelle apparater innenfor turn kvinner; hopp, skranke, bom og frittstående. Dette vil være hovedforskjellen mellom partiene tropp og turn. Du kan selvfølgelig delta på mer enn ett parti dersom du ønsker det og det er kapasitet.  

Gjennom lek og øvelser hentet fra blant annet gymlek, idrettens grunnstige og troppsgymnastikk gir vi barna en fin og morsom inngang til en fantastisk idrett. Gjennom styrke- og bevegelighetstrening, koordinasjons- og rytmetrening, samt trening i apparatene: hopp, skranke, bom, matter, trampett og airfloor ønsker vi å tilby den beste basistreningen uansett hvilken idrett man velger å fortsette med.

Tilbake til oversikten

SALTO

Salto er et opplærings- og aktivitetstilbud for barn og ungdom, og en videreføring av idrettens grunnstigeSalto skal gi barn og ungdom nye utfordringer og målsetninger. Det trenes på basisferdigheter som er viktig for å beherske gymnastikk- og turnøvelser. Ønsker du å lære salto er dette partiet for deg. 

Tilbake til oversikten

Turn kvinner
Med en spennende kombinasjon av dristighet og eleganse jobber turn kvinner med utfordrende elementer i fire apparater – hopp, skranke, bom, frittstående. Hvert av apparatene krever sitt i form av fleksibilitet, styrke, kraft og ikke minst stil.

Hopp er den raske øvelsen hvor gymnasten løper alt hun kan og gjør volter over pegasusen. I skranke svinger gymnasten, gjør slipp mellom de to holmene i forskjellig høyde, et apparat som krever mye teknikk, styrke og utholdenhet. I bom balanseres det på 10 cm bredde samtidig som akrobatiske elementer utføres. Dette kombineres med grasiøse dansebevegelser. Frittstående er øvelsen hvor det på et gitt nivå utføres tumbling, sprang og volter til musikk og koreografi, et sted hvor gymnasten virkelig får vist hvem hun er.

Har du ambisjoner, genuin interesse og et sterkt ønske om å konkurrere og satse og bli god i din idrett? Vi tilbyr et konkurranseparti for turn kvinner for deg som ønsker akkurat dette! Vårt konkurranseparti er et uttaksparti med begrenset kapasitet, rekruttering til partiet skjer via våre andre partier. 

Vårt Aspirantparti er et breddeparti som trener to dager i uken og flere timer enn de andre breddepartiene. Fokus på dette partiet er mestringsglede gjennom innøving av elementer hentet fra Turn Kvinners reglement. Det er ingen automatikk i at gymnaster på Aspirantparti blir tatt inn på konkurransepartiet, men det skjer selvsagt. Er ditt barn motivert for displinerte treningstimer med turn i fokus vil Aspirantpartiet være et godt alternativ. 

Tilbake til oversikten

 

 

Tropp og Turn ungdom og voksen
«Det er aldri for sent å starte med tropp og turn!»

Vi tilbyr trening for ungdom i alderen 13 – 20 år fordelt på to partier, 13 – 15 år og 16 – 20 år, og Tropp og Turn Voksen 20 år +. Gjennom lek og øvelser hentet fra troppsgymnastikk, turnstigen og SALTO gir vi de unge og voksne en fin og morsom inngang til en fantastisk idrett.

13 – 20 år:
På dette partiet vil nybegynnere få introduksjon i grunnleggende turnelementer, og de som tidligere har turnet vil kunne fortsette med den treningen de ønsker. For ungdommene ønsker vi å fokusere på det sosiale aspektet på trening. På dette partiet er det mye opp til gymnasten og hennes/hans ønsker og motivasjon, treningen vil være tilpasset til alder og treningsnivå.

På dette partiet øver vi på morsomme og utfordrende tropp- og turnelementer hovedsakelig i apparatene trampett og airfloor, men vil også ta i bruk andre apparater som bom og skranke. Gjennom øvelsene får ungdommene (videre)utviklet koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorientering, både individuelt og i samarbeid med andre.

Alle økter inneholder en effektiv og god oppvarming, styrke og bevegelighet, i tillegg til den ordinær tropp og turntreningen i apparatene.

20 år +:
Fokuset ligger på turn, men det stiller ingen krav til tidligere turnererfaring. Partiet er for deg som aldri har turnet før, men er også et tilbud til deg som ønsker å vedlikeholde dine tidligere turnkunnskaper.

Treningen inneholder en god oppvarming, etterfulgt av styrke, bevegelighet og tekniske øvelser som forbereder oss på resten av økten. I hovedsak vil treningen være i frittstående, airfloor og trampett, men det er alltid rom for å trene i skranke og bom også. Det vil være stor variasjon i hvilke øvelser vi trener på, det er stort fokus på at trener tilrettelegger i forhold til hvilke ønsker utøverne har, men innenfor forsvarlighetens grenser. 

Dette er et sosialt og morsomt parti og vil gi deg en knallgod trening uansett hvilket nivå du er på!

Tilbake til oversikten

 

 

Parkour
«Veien er målet»

Parkour har frie rammer, man bruker de fasilitetene man finner, og fokuset er LEK. Ordet Parkour stammer fra det franske ordet for hinderløype og kalles også «l’art du déplacement» – «kunsten å bevege seg», hvor en bruker alle de grunnleggende bevegelsene - hoppe, løpe, krabbe, klatre og rulle.

Parkour er en aktivitet som blir mer og mer populær blant dagens barn og ungdom. Den legger vekt på lek, effektivitet og selvbestemmelse, og er en spennende form for trening som ser spektakulær ut. Målet er å konkurrere med seg selv og å komme seg fra A til B på den mest effektive måten, uansett hvilke hindre en møter på veien. Målet er kreativitet og å finne nye, effektive bevegelsesløsninger i ulike elementer. Fokuset er veien og ikke målet – prosessorientert trening. I Parkour er det lite regler, du bruker den kroppen du har på best mulig måte, altså ingenting er feil, det er den riktige måten for deg og din kropp.

Parkour har vokst seg til å bli ett av de mest populære grenene i Tropp & Turngruppa. Vi har fem parkourtilbud delt inn i partier etter alder.

Kilde: Norges Gymnastikk og Turnforbund.

Tilbake til oversikten

 

Cheer & Turn 

Turn, dans, stunts og kast!

Cheerleading er en idrett der lagene trener inn koreograferte show. Rutinene inneholder blant annet pyramider, kast, cheer (rop), hopp, turn og stunts. Cheerleading er en lagidrett der alles innsats vektes like høyt og synkrone bevegelser og timing er viktig. 

Etter vellykkede moduler våren 2022 startet DFI Tropp & Turn opp faste ukentlige treninger høsten 2022. 

Tilbake til oversikten