Idretten er en viktig sosialiserings- og læringsarena for unge, samt en viktig arena for utvikling av det fysiske, psykiske og mentale. Vi vil at idretten skal være inkluderende for alle uansett kjønn, alder, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet eller personlige forutsetninger. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og et vennskap som kan vare livet ut. Vi må dermed være oppmerksomme på at økonomi og kultur kan ekskludere. Alle barn og unge som ønsker å være med i idretten skal ha muligheten til det, alle bør ha muligheten til å oppleve idrettsglede.

Hvordan inkludere?

Det er sammensatte årsaker til at barn og unge ikke søker deltakelse i idretten eller avslutter aktiviteten i ung alder. Vi må derfor ha mange ulike tilnærminger for å inkludere flest mulig i våre aktiviteter. I DFI har gruppene våre fokus på inkludering og tilrettelegge for deltakelse fra flere.

Gjennom tiltaket Sammen for Frogn samarbeider DFI også med Frogn kommune for å fremme inkludering på våre møteplasser.

Er du trener for, foreldre til eller kjenner noen som ønsker å være med på organisert trening men som bor i en familie med utfordringer knyttet til økonomi?

Vi vet det kan være mange grunner til manglende betaling. Om man har glemt å betale tidligere, så er jo dette en gylden anledning til å ordne opp i det akkurat nå. Er det andre grunner til manglende betaling som ikke så lett kan ordnes opp i akkurat nå? Da vil det være fint om dere tar kontakt med oss, slik at vi kan finne en løsning sammen. Klubben har satt av midler for inkludering og støtte til barn i familier med vedvarende svak økonomi. Foreldre, utøvere og lag kan søke om støtte.

Dersom du er trener for, foreldre til eller kjenner noen dette kan være aktuelt for, så kan du ta kontakt med DFI kontoret.

Har du spørsmål eller gode ideer knyttet til hvordan bidra til mer inkludering ta gjerne kontakt med Lise eller Teresa på DFI kontoret.

Kontakt oss på tlf 64 90 51 90 eller dfi@dfi.no