DFI håndball har utarbeidet egne rutiner i tillegg til idrettslagets bestemmelser.

Håndballens håndbok er under utvikling og kontinuerlig arbeid. Punktene som er klikkbare er ferdige.
Andre punkter vil komme fortløpende, og det kan forekomme endringer i innhold etter behov.

De vanligste instruksene:

Skjemaer og Maler:

Etiske retningslinjer
Drøbak-Frogn Idrettslag følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer.


INNHOLDSFORTEGNELSE

1. Innledning

2. Klubben
2.1 Lov for Drøbak Frogn Idrettslag
2.2 Organisasjonskart idrettslaget og håndballgruppa
2.3 Årsmøte og årlige møter
2.4 Innmelding og utmelding

3. Håndballgruppa
3.1 Tilknytning til forbund, krets og region
3.2. Verdier
3.3 Visjoner, målsetning og handlingsplan
3.4. Årshjul
3.5 Daglig leder

4. Håndballstyret
4.1 Håndballstyret – Oppgaver og roller
4.2 Styremøter, innkalling og referater
4.2.1 Innmelding av saker til styremøter
4.3 Fadderordning

5. Sportslig utvalg
5.1 Sportslig utvalg – Oppgaver og roller
5.2 Sportslige møter, innkalling og referater
5.2.1 Innmelding av saker
5.2 Sportsplan

6. Lagenes roller og organisering
6.1 Organisering
6.2 Trenere
6.2.1 Ansettelse av trenere
6.3. Lagleder og oppmann

7. Spillere
7.1 Spiller i DFI
7.2 Overgang fra aldersbestemt lag til junior/senior
7.3 Overgang/Klubbendring

8. Dommere
8.1 Dommer i DFI
8.1.2 Kontrakt kvotedommere
8.2 Dommerkontakt
8.3 Dommerutviklere
8.3.1 Regning dommerveileder

9. Retningslinjer
9.1 Politiattester
9.2 Taushetsplikt
9.2.1 Skjema for taushetserklæring
9.3 Håndtering og varsling av krisesituasjoner
9.4 Retningslinjer for alkohol
9.5 Retningslinjer for reiser og overnatting
9.6. Websideside og sosiale medier
9.7 Publisering av bilder
9.10 Dugnader

10. Økonomi og retningslinjer
10.1 Økonomihåndbok - DFI Idrettslag
10.2 Medlemskontingent og treningsavgift
10.3 Lagskonto
10.3.1 Skjema for refusjon
10.3.2 Oppgjørsskjema VIPPS salg
10.4 Godtgjørelse av trenere
10.5 Regnskapskontor (DFI admin)
10.6. Betalingsterminaler og Vipps
10.7 Bilgodtgjørelser og reiseregninger
10.9 Bedriftskort/Kredit

11. VEILDERE/INSTRUKSER
11.1 Tilsynsvakt
11.1.1Tilsynsvaktliste

12. Kamparrangement
12.1 Kamparrangement Frognhallen
12.1.1 Manual Scoreboard Frognhallen
12.1.2 Lydanlegg Frognhallen sekretariat
12.1.4 Sjekkliste hallarrangement Frognhallen
12.1.5 Kasseoppgjør kasse Frognhallen
12.2. Hallarrangement Frogn VGS
12.2.1 Manual scoreboard Frogn Arena
12.3 Innlogging Turneringsadmin
12.4 Veiledning Live standard
12.9 Når dommere ikke møter til kamp

13 Profilering og utstyr
13.1 Klubblogo og profilering
13.2. Klubbdrakter (Farger og utforming)
13.3 Utstyr, leverandører og bestilling av utstyr

14 Klubbdrift/NIF IT
14.1. Medlemsregistre
14.2. Sportsadmin
14.3. Klubbadmin
14.4. Min idrett
14.5. Melde overgange elektronisk
14.6. Forsikring

15. Lokaler og møterom
15.1. Idrettshaller
15.2. Fordeling av treningstider
15.3. Booking av møterom
15.4. Booking av utebaner håndball Seiersten
15.5. Parkeringsanlegg

16. Samarbeidspartnere / sponsorer
16.1 Sponsorer - Klubbsponsorer
16.2 Individuelle samarbeidspartnere/lagssponsorer

17. Mediaplan
17.1. Mediaplan

18. Faste arrangement
18.1. Natt-turnering
18.2. Julebord
18.3. Sommeravslutning