Rollebeskrivelsen skal være et utgangspunkt for gruppene og tilpasses etter behov.