Alle som ønsker kan bli medlem av Drøbak-Frogn Idrettslag, og vi ønsker alle hjertelig velkommen.
Er du aktiv utøver eller trener/leder må visse forpliktelser være oppfylt for at man skal kunne delta på trening eller konkurranser.

Meld deg inn via minidrett                

Hvilke retningslinjer gjelder for fotografering og publisering av bilder av barn i Drøbak-Frogn IL

Les her:

Drøbak Frogn Idrettslag (dfi.no)

Fyll ut skjem for samtykke eller reservasjon for fotografering og publisering av bilder og film her:

Link til skjema: Skjema samtykke/reservasjon

Medlemskontingent og forsikring
Ønsker du å være medlem i Drøbak-Frogn IL må du betale medlemskontingent til idrettslaget etter satser som er satt av årsmøtet.

Alle som deltar i en eller flere av våre idretter/aktiviteter, må være medlem av DFI, med unntak av IGF. Dette gjelder også samtlige som innehar verv som trener, lagleder, oppmann, materialforvalter, styremedlem eller lignende. Dette er et krav ifølge NIFs lovverk.

Som medlem er du bl.a. forsikret gjennom Norges Idrettsforbund, har stemmerett på årsmøter, og kan velges inn i styrer og utvalg,  og i tillegg har DFI avtaler som gir dere medlemsfordeler.

  • Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 13 år, samt trenere, ledere og oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening.
  • Forsikringen gjelder også for reise til og fra trening og konkurranse.

Medlemsfordeler

Medlemskontingenten i DFI er fra og med 2020

  • Kr 200,- for barn og ungdom til og med fylt 16 år
  • Kr 400,- for voksen  

Medlemskontingenten blir sendt ut av DFI-kontoret etter registrering, og videre årlig fakturering skjer i januar.    

Gruppene (idrettene) har sine egne satser for aktivitets/treningsavgift.

Dersom medlemskontingent eller lisens ikke er innbetalt innen forfallsdato, kan ikke aktive utøvere delta på trening eller i konkurranse.

Skal medlemskapet sies opp må det gjøres skriftlig til dfi@dfi.no

Lisens/spillerforsikring
Utøvere/aktive må, fra det året de fyller 13 år, løse lisens for den idretten de utøver for å være forsikret under trening og konkurranse.
Opplysninger om de ulike ordningene kan leses på det enkelte særforbundets hjemmeside.

Aktivitets-/treningsavgift
Utøver/aktive i DFI vil også motta en faktura for aktivitets-/treningsavgift fra gruppen de er aktiv i.
Dette skal dekke utgifter som: deltakelse på konkurranser, stevner og seriespill, leie av bane/hall, utgifter til trener, utstyr som trengs til trening, konkurransedrakter osv (varierer i de ulike gruppene.)

Klubben har egne medlemsfordeler, som bl.a. rabatter på Sport 1 (Drøbak City).

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på DFI-kontoret.