Vårt hovedmål er å være en være en bidragsyter i nærmiljøet, gjennom å tilby håndballaktivitet til barn, ungdom og voksne, og vil skal ha gode treningstilbud på alle aldersbestemte som vil spille håndball i DFI.

Vi har et herrelag i 3. divisjon, og et damelag i 4. divisjon - begge lag med mål om å etablere seg i toppen av 3. divisjon, og være en god utviklingsarena for de som vil ta satse i idretten.

De siste årene har vi hatt mellom 20 - 25 lag påmeldt i seriespill, og vi teller i underkant av 300 utøvere. 

Frognhallen er vår hovedarena, og er hallen som først og fremst brukes til kamper i helgene. Frognhallen, sammen med Frogn Arena og Dyrløkkeåsen flerbrukshall er våre 3 haller som benyttes til treninger.

Administrasjonen fordeler halltid til gruppene i DFI etter behov. Håndballgruppa søker hvert år om halltid ut fra hvor mange lag vi har. DFI håndball fordeler halltid til lagene i løpet av sommeren, som gjelder gjennom hele sesongen.

DFI Håndball har vært nest største gruppe i DFI gjennom mange år.


 

Historiske tilbakeblikk
DFI Håndball startet med et damelag etter initiativ fra Aasta Halck i 1965, og ble meldt på i serie samme år.
Den gang var det ingen hall i Drøbak, og damelaget spilte hjemmekamper i Bygdøhus og Nordstrandshallen i Oslo.

  • I 1969 stilte DFI med et pikelag.
  • I 1970 hadde man ca. 12-15 lag i aldersbestemte klasser.
  • I 1971 stilte DFI med sitt første småguttlag.
  • I 1972 fikk DFI Håndball sitt første herrelag.
  • Frognhallen åpnet i 1974.
  • I 1976 startet den første håndballskolen.
  • I DFI håndball har det vært mange tilbud fra håndballskole til veteran, og dette tilbudet har vi fortsatt gruppen.
  • I 1990 hadde DFI håndball sitt 25 års jubileum.
  • I 2015 ble DFI håndball 50 år.