Drøbak-Frogn Idrettslag (DFI) er et fleridrettslag bestående av 12 ulike særidrettsgrupper, samt Seniortrim, Idrettens Grunnskole for barn (IGF) Idrettsmerkeprøvene og Aktiv på Dagtid.

DFIs visjon - Idrettsglede for alle

DFI virksomhetsidé - starten på livslang fysisk aktivitet - Tiltrekkende og spennende for alle!

DFIs kjerneverdier - DYKTIG - FAIR -IVRIG

Kjerneverdiene skal klargjøre våre identitet og være ledestjerner for hvordan det enkelte medlem forventes å opptre, og hvorledes vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene skal gi oss rettledning til hvordan vi skal opptre med og mot hverandre, men også gi medlemmene retning mot resultater.

Bredde
Med nær 2300 medlemmer er DFI et stort idrettslag i landsmålestokk. Vi er et breddeidrettslag i dobbel forstand: Få klubber i Norge favner flere særidretter, og det har bidratt til at svært mange barn og unge, men også voksne, gjennom årene har kunnet finne en aktivitet som har passet for dem. Dette er også svært viktig for klubben – vi skal ha plass til og skape idrettsglede for alle.

Motto og kjerneverdier
Derfor er vårt motto “idrettsglede for alle”, og med det ønsker vi å legge til rette for sunne og positive idrettsaktiviteter for flest mulig innbyggere i Frogn kommune og i klubbens nærmiljø.

Sportslig har klubben hatt utøvere som har tatt steg både nasjonalt og internasjonalt.

DFI er, og skal fortsatt være, en samfunnsmessig ressurs for kommunen som bidrar til økt trivsel og bedre helse for innbyggerne.

Det ble en gang skrevet om DFI at vi var “et fyrtårn i norsk idrett”. Vi kan leve med den karakteristikken og ha som mål å leve opp til den. Artikkel fra Aftenposten vedlagt.

 Klubbens Historie

Oktober 1918
Drøbak Idrettforening (DIF) ble stiftet  - dette regnes som vår stiftelsesdato

August 1920
Drøbak Ballklubb (DB) ble stiftet

Oktober 1928
DIF og DB ble slått sammen

Januar 1934
Frogn Idrettslag (FIL) ble stiftet

April 1946
DIF og FIL slått sammen - Drøbak-Frogn Idrettslag et faktum - DFI