Håndballgruppa har mange frivillige og gode ressurser tilknyttet idretten.

Håndballen driftes av gruppestyret, og sportslig utvalg.
Lagene skal ha en hovedtrener og minimum en assistenttrener, og i tillegg skal alle lag ha en lagleder og en oppmann. Disse rollene skal fungere som et team, hvor hovedtrener har ansvaret for det sportslige og sine assistenttrenere, mens lagleder og oppmann skal ta seg av det praktiske rundt laget og foreldregruppen.

Oppgavene til lagleder og oppmann kan deles på flere ressurser i laget, men klubben forholder seg til en hovedansvarlig for hvert av disse vervene.

Alle våre ressurser plikter å sette seg inn i og følge våre rutiner og retningslinjer.

Se også vår sesongkalender og ressurskalender for planlegging av sesongen.


 

Hovedtrener

Treneren er den faglige lederen for laget og har ansvar for den sportslige utviklingen av laget, og den nærmeste overordnede er sportslig utvalg. Vi ønsker trenere med håndballfaglig kompetanse, men også etter personer med gode pedagogiske evner, lederegenskaper, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsevner.

Det er sportslig utvalg som ansetter trenere i klubben.

 • Treneren skal være tilstede, lede og administrere den daglige trenings virksomheten.
 • Treneren skal være et forbilde for spillere og ledere.
 • Treneren skal kjenne innholdet i sportsplan og etterleve dette.
 • Treneren skal ta ut lag til kamper.
 • Treneren skal plukke ut kvalifiserte kandidater til spillerutviklingsmiljøer.
 • Treneren skal delta på trener-, ledermøter og trenerforum eller andre møter håndballstyret ber om.
 • Treneren skal kjenne til lover og regler i NIF, NHF, RØN og DFI og etterleve disse.

Klubben tilbyr trenerkurs gjennom NHF, interne trenerforum og bistand fra sportslig utvalg.


 

Assistenttrener
En assistent trener har ikke samme ansvar som en hovedtrener, men skal fungere og inkluderes hovedtrenerens oppgaver, og i dens fravær lede treninger og kamper. Vi ser etter de samme egenskapene, og gjerne egenskaper som eventuelt kan komplettere trenerteamet.

Vi forventer også at en assistenttrener

 • Skal være et forbilde for spillere og ledere.
 • Skal kjenne innholdet i sportsplan og etterleve dette.
 • Skal kjenne til lover og regler i RØN og DFI og etterleve disse.

Klubben tilbyr trenerkurs gjennom NHF, interne trenerforum og bistand fra sportslig utvalg.


 

Lagleder - Praktiske oppgaver
En engasjert lagleder er viktig for at treneren skal kunne konsentrere seg om sine oppgaver.  En lagleder skal bidra i planlegging og gjennomføring av aktiviteter laget har utenfor banen. Dette krever aktiv koordinering med trener, og videre god informasjon til spillere og foresatte. Det skal kun være en lagleder på hvert lag, men flere kan dele på oppgavene - det er da lagleders ansvar å delegere.

 • Assistere trenere ved anledning
 • Utstyr
 • Spilleroppsett i TA
 • Lisensinformasjon med spillerforsikring
 • Bindeledd mellom laget, sportslig utvalg og styret.
 • Sørge for at alle foreldre og spillere er informert
 • Bidra til å løse eventuelle konflikter innad i laget. Assistanse fra fadder eller sportslig utvalg ved behov.
 • Møte opp på ressursmøter og håndballens årlige møte.

 

Oppmann - Administrative oppgaver
Oppmannen har primært hovedansvaret for hjemmekamparrangementer, fordeling av tilsynsvakter, laglister og lagskasse. I tillegg er det naturlig å samarbeide med lagleder om koordinering og gjennomføring av aktiviteter laget har utenfor banen. Dette krever aktiv koordinering med trener og lagleder, og videre god informasjon til spillere og foresatte.

 • Lagsider skal holdes oppdaterte med treningstider, spillere, kontaktpersoner og kontaktinfo (Web, FB og Spond)
 • Informasjon fra styret legges på Web/Facebook
 • Sørge for at alle foreldre og spillere er informert
 • Lagets økonomi
 • Dugnader, hallvakter og tilsynsvakter
 • Innkalle til foreldremøter
 • Bindeledd mellom laget og styret
 • Påse at lisens blir betalt
 • Møte opp på ressursmøter og håndballens årlige møte.