I vedleggene finner dere treningstider på Seiersten KG og Frogn KG, og etter hvert treningstider på Høiås, Folkvang og Ulerud.