Frognhallen stenger til påske for rehabilitering

Frognhallen stenger etter påskeferien, og siste dag med ordinære treningstider blir 18.03.16. Frognhallen vil være stengt i ca. 2 år, og vi jobber med alternative løsninger. Foreløpig er det veldig mye som er uvisst, men vi har delt inn utfordringen i to perioder.

FRA PÅSKEFERIEN TIL SOMMERFERIEN:

DFI sentralt jobber med å flytte alle aktiviteter som kan drives ute ut, kartlegger alle ledige timer i haller og gymsaler, samt ser på en rettferdig reduksjon i treningstimer for alle grupper.

De jobber også med tilgang til haller i helger, og øke «åpningstiden» der dette kan være mulig.

 

Det vil allikevel bli en stor utfordring for oss å få tider til å gå opp, og vi må basere oss på alternative haller, samarbeid lag i mellom, og deling av hallflater.

Heldigvis er det en periode der været blir bedre, samt at vi går mot en grunntreningsperiode, så det er flere muligheter å få til gode treninger på frem mot sommeren.

 

Vi kommer til å fordele tid blant annet etter antall spillere, antall lag i seriespill og alder.

Er det noen nå som vet de kan trene litt ugunstige tider, som før 16.00 ect er det fint om dere sender meg en melding om dette.

 

Alle kamper etter påske, er flyttet til Frogn VGS. Der vil vi ha muligheter til kiosksalg, og nye rutiner og instrukser kommer.

 

ETTER SOMMERFERIEN:

Vi jobber for alternativer, der vi kan få erstattet hallflaten vi mister. Her er det fortsatt uvisst, og vi har enda ikke fått noen følelse for hvilken vei det vil gå.

Men vi som håndballgruppe, kan ikke forstå at kommunen kan ta fra oss en hallflate i 2 år, uten er plan. Flere grupper i DFI har hatt en betydelig økning de sist 4 årene, og uten en erstatning tror vi at hele DFI vil bli satt flere år tilbake i tid og vil miste mye medlemmer og ressurser, samt andre ting vi har jobbet hardt for i mange år.

 

Håndballen jobber derfor med å få en erstatningsflate i form av plasthall/boblehall eller lignende for de to årene.

Vi vil komme tilbake med mer info senere for denne perioden.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift