DFI Håndball holder årsmøte 10.03.2016 kl. 19.00 i Frognhallen

Klikk les mer for saksliste og dokumenter

SAKSLISTE ÅRSMØTE DFI HÅNDBALL

10. MARS 2016

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 repr. til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsberetning for 2015
 5. Behandle regnskapet i revidert stand – 2015
 6. Behandle innkomne forslag og saker
 7. Fastsette treningsavgift
  1. Beholde dagens nivå på treningsavgift
 8. Vedta handlingsplan for 2016
 9. Vedta budsjett for 2016
 10. Foreta valg
 • Leder og nestleder
 • Styremedlemmer, minimum 4 medlemmer totalt, inkl. leder.
 • Valgkomite, leder og minimum 2 medlemmer (velges for ett år).

Styret velges enkeltvis. Leder og nestleder kan ikke tre ut samtidig.

 

Se vedlegg for andre dokumnter.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift