VIKTIG INFO OM LAGSKASSER

DFI Fotball ønsker å forsikre seg om at alle har samme forståelse for hvordan dugnadspenger osv. skal håndteres – les derfor følgende:

 

DFI følger selvsagt Regnskapsloven og norsk idretts bestemmelser hva gjelder regnskapsføring. DFI benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor. Revisjon av regnskapene foretas kontinuerlig.

 

Det er slik i DFI som i andre idrettslag at mange penger tjenes inn på ulike dugnader, kakelotterier osv. Så lenge disse dugnadene/aktivitetene skjer i forbindelse med DFI, DFI sitt navn og DFIs aktiviteter skal disse pengene inn på DFIs konto – og godskrives det eller de lag som har utført dugnaden/aktiviteten.

 

Vi ser at det fra tid til annen er lag som opererer med egne konti/setter inn pengene på private konti. Dette er et brudd på bestemmelsene. Det understrekes derfor at penger som inntjenes i DFIs navn skal inn på konto i DFI.

Dette er for øvrig de samme prinsippene som benyttes i norsk næringsliv – og er i tråd med Regnskapsloven.

 

DFI-kontoret er selvsagt behjelpelig med dette – og pengene kan f eks leveres på DFI-kontoret, som så sørger for innsetting i bank og at pengene føres på rett lag og rett konto.

 

Dersom det er lag som har penger på andre konti enn DFIs, kontakt DFI-kontoret slik at vi får orden på dette.

 

Er der spørsmål rundt dette send en E-post til dfi@dfi.no

 

 

 

Med vennlig hilsen

Drøbak-Frogn Idrettslag

DFI-logo

 

Stein Erik Halck

Daglig leder

Web: www.dfi.no

E-post: dfi@dfi.no

Tlf.:  64 90 51 90

Mobtlf.: 905 15 585

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift