God jul og godt nytt år

DFI fotball takker for innsats og støtte i 2016. Vi ser fram til et nytt, spennende fotballår.

2016 har vært et godt år for DFI fotball – vi er i god utvikling! Vi kan vise til gode aktiviteter, fin utvikling og flotte resultater for lagene våre, og økonomien er under kontroll.

Jeg vil takke alle utøvere, trenere, lagledere og andre støttespillere for innsatsen i 2016. Sammen har vi sørget for et godt og positivt aktivitetstilbud. For barn og ungdom bidrar det til trygge oppvekstvilkår og for foreldre og foresatte er dette et viktig og meningsfullt engasjement.

DFIs sportsplan er basis for aktivitetene våre. Les den! Alt vi gjør skal være tuftet på respekt for hverandre og Fair Play. Alle - spillere, trenere, lagledere og foreldre/foresatte - har ansvar for dette, og da også for å si fra på en ryddig måte når det trengs. Gjennom et fotballår får vi dessverre noen uheldige hendelser og uenighet kan oppstå. Disse håndterer vi etter beste evne, og vi vil forbedre interne rutiner basert på de efaringer vi har.

Dugnad er en viktig premiss for driften av DFI fotball. I år har vi gjennomført et reiselotteri som ga kjærkomne inntekter. Takk for hjelp og støtte! Det er fortsatt tre uavhentede gevinster på loddnummer 1525, 3552 og 6408. I 2017 planlegger vi et nytt lotteri som klubbdugnad, og ansvaret for tilsynsvakten på Seiersten fordeles på lagene (heldigvis har vi fått en viktig julegave: Seiersten er klar for bruk i vinter).

Vi har utfordringer vi skal jobbe med framover; en sterkere klubbkultur der vi trekker i samme retning, økt sportslig kvalitet på aktivitetene, styrket organisering, bedre kommunikasjon og stabil økonomi. I høst har vi startet prosessen med å bli kvalitetsklubb, og målet er å bli sertifisert i løpet av 2017.

Årsmøte er planlagt 1. mars 2017. Vi trenger forslag til kandidater til styreverv.

2017 blir et spennede fotballår. A-lag herrer får en krevende sesong, og målet er å ligge trygt og stabilt på øvre halvdel i nye 3. divisjon. Damelaget har en klar målsetting om opprykk. Juniorlaget skal spille interkrets, og det blir utfordrende. For samtlige skal det være fokus på utvikling - det er det som bringer oss framover!

Med ønske om god jul og et strålende fotballår i 2017.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift