Grasrottrener - Kurs for trenere i DFI Fotball

DFI Fotball arrangerer kurs for alle trenere på aldersbestemte lag i DFI Fotball - fortsatt ledige plasser til kurs med oppstart 07. mars.

NFF – Grasrottrener utdanning.

DFI Fotball har som mål at flest mulig av trenere på aldersbestemte lag har gjennomført grunnleggende opplæring. DFI Fotball arrangerer i samarbeide med Ås trenerkurs for alle trenere på aldersbestemte lag. Instruktør er Kjetil Elvebakken – han har kjørt disse kursene i mange år. Her er det mye å lære.


C-lisens / Grasrottrener utdannning – hva er det?

Kurset er beregnet på alle de som er trenere i klubben – helt fra de aller yngste lagene. Kurset er delt inn i ulike moduler – man må ikke ta alle modulene, men det er best at man starter med Delkurs 1 – barnefotballkurset.

Hele utdanningen består av 4 delkurs:

Grasrottrener 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Grasrottrener 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball

Grasrottrener 3: Mot ungdom - lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Grasrottrener 4:Ungdom - flest mulig - best mulig
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.


Dette er hovedfokus i Grasrottrener 1 - barnefotballkurset:

  • Barnefotballens verdigrunnlag, og konsekvenser for treneren, laget og klubben
  • Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
  • Vite hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
  • Vite hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives.
  • Trenerne skal spesielt å ha oversikt over hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.

Ved å gjennomgå delkurs 1 får man status ”Barnefotballtrener”. Du vil opparbeide deg grunnleggende kompetanse som er viktig som trener i barnefotballen. Husk du er i mange tilfeller barnas første møte med idretten – da er grunnleggende kompetanse viktig.

Du lærer viktig kunnskap for å gi barna et bedre tilbud - trivsel og trygghet + læring!

 


Oppstart 07. mars 2017.

Kurset har oppstart 07. mars.

Kursdager:
07. mars 17.30 - 21.30
09. mars 17.30 - 21.30
21. mars 17.30 - 21.30
28. mars 17.30 - 21.30

DFI Fotball håper at flest mulig av trenerne i klubben som ikke tidligere har gjennomført dette kurset, melder seg på.

Kursaviften dekkes i sin helhet av DFI Fotball.


Så langt er følgende personer registrert påmeldt:

Stig Evensen 
Jørgen Ekeberg
Stefan De Boer
Trond Tingberg
Andreas Ruberg
Kjell Otto Fremstad
Christian Boland
Andre Bjørvik
Christian Treider


Det er plass til flere J

Du melder deg på ved å sende en mail til sudfifotball@gmail.com

Ved spørsmål ring Kjell Anders Kristiansen 930 21 072 eller Vidar Færgestad 905 65 750. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift