Årlig møte DFI fotball gjennomført

DFI fotball gjennomførte årlig møte 28. februar 2017. Regnskap og årsberetning for 2016 og handlingsplan, budsjett og treningsavgifter for 2017 ble vedtatt. Handlingsplanen er lagt under "Planer". 4 nye styremedlemmer ble valgt - se nedenfor :)

De viktigste diskusjonspunktene på møtet var sportslig utvikling og økonomi. Årsmøtet diskuterte balansen mellom resultatene for A-lagene, spillerutvikling og ansvaret for å beholde flest mulig lengst mulig, og dette skal vi følge opp. Videre var årsmøtet opptatt at det er en rimelig sikkerhet på inntektssiden for de utgifter det er planlagt med.  Vi skal gå med overskudd også i 2017. Årsmøtet uttrykte også et klart ønske om å styrke den fotballadministrative kapasiteten, og målet er å få på plass en egen daglig leder. 

Nytt styre:
Arild Dregelid, leder, ikke på valg
Sverre Hauger, ikke på valg
Steinar Sørli, ikke på valg
Gro Paulsen, gjenvalg (2 år)
Lillian Kvitberg Angell, ny (2 år)
Sven Ombudstvedt, ny (1 år)
Luisa Rodriguez Pedersen, ny (2 år)
Carl Bernhard Svenke, ny (2 år).

Valgkomité: Pål Mørk og Helge Måseidvåg.

DFI fotball er svært fornøyd med at vi får en dobling av arbeidskapasiteten og en bredere teamkompetanse i styret. At flere nå sier ja til verv tar vi som et tegn på at utviklingen går rett veg. Det er også viktig å få flere kvinner inn i styret. Valgkomitéen ledet av Pål Mørk har gjort en utmerket jobb!
Nå skal vi følge opp barne- og undomsfotballen bedre, og vi kan arbeide mer med utvikling og forbedring.
Kort oppsummert:
- DFI fotball har stabilisert driften, har kontroll på økonomien og er i god utvikling
- Vi har ambisjoner om god utvikling; sportslig, økonomisk og organisatorisk
- Vi ønsker å bli bedre på spillerutvikling, samtidig som vi vil ha med flest mulig lengst mulig.
- Kvalitetsklubbprosessen blir et viktig verktøy for å følge opp.

Handlingsplanen er lagt ut under "Planer".

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift