Høstens partier

Påmelding til høstens partier åpner 1.august for både nåværende og nye medlemmer. Turngruppa har flyttet inn i ny hall på Høyås og det blir nye tider for alle partier.


(klikk på bildet for større versjon) 

Nye treningstider

Denne høsten blir det nye treningstider for alle partier. Dette gjør vi for å kunne utnytte den nye turnhallen vår best mulig. Oversikten over partiene og treningstidene finner du i ukeplanen. Informasjon om hvert parti finner du under fanen ”Våre turngrupper”. Alle partier vil trene i den nye turnhallen på Heer, med unntak av Foreldre og Barn- partiene som trener i gymsalen på Heer Skole.

Påmelding

Påmelding og betaling av høstens partier skjer via våre nettsider fra 1.august. Dette gjelder både nåværende og nye medlemmer i turngruppa.

Oppstart for alle breddepartier er i uke 34. Konkurransepartiene får egen informasjon tilsendt på mail.

Velkommen til ny turnhall på Høyås og velkommen til en spennende turn sesong høst 2017!

Rutiner i ny hall

Det vil bli nye rutiner rundt treningene når vi nå flytter treningene til ny turnhall. Utøverne vil få beskjed av sine trenere om reglene som gjelder i hallen. DFI Turn vil etablere egne driftsrutiner, retningslinjer og instruks for bruk av hall som vil bli tilgjengelig for alle i august.  

På grunn av liten plass i hallen blir det ikke mulighet for foreldre å se på treningene inne i hallen. Vi har ingen tribuner eller tilskuerplass i den nye hallen, så det vil være både forstyrrende og sikkerhetsmessig uheldig å ha ikke-gymnaster inne i hallen under trening. Vi har derfor laget et inngangsparti med sitteplasser hvor man kan være tilgjengelig og vente på sine barn. I tillegg vil det bli en egen ordning med toalettvakt for partiene opp til 11 år, da toalettene er i et annet bygg. Dette gjør vi av sikkerhetsmessige årsaker, samt for at barna skal føle seg trygge. Vi er avhengig av hjelp fra foreldre til dette. Mer informasjon og vaktlister vil komme ut etter påmelding.

Nå som vi ikke trenger å bruke tid på å rydde utstyr ut og inn for hver trening vil treningstiden i hall bli mye mer effektiv. Det er viktig at gymnastene møter i tide da treningen starter til oppsatt tid. 

Vi minner også om våre vettregler, og ønsker at våre gymnaster og foresatte setter seg inn i disse.

Utvidet tilbud

I tillegg til videreføring av eksisterende partier vil turngruppa utvide sitt tilbud. Enkelte partier får også tilbud om økt treningstid, i tillegg til at det starter opp nye partier. Turn Ungdom og Turn Voksne er tilbud til ungdom og voksne som vil starte med eller ta opp igjen turn. Vi ønsker velkommen til voksne og ungdom som har etterspurt et slikt tilbud.

Endringer kan komme

Da det er mye nytt i forbindelse med oppstart av drift i ny turnhall, nye treningstider og rulleringsplaner, samt igangsetting av gamle og nye partier håper vi på forståelse for at det kan bli nødvendig med endringer og justeringer av de planlagte treningstidene. Vi vil forsøke å unngå store endringer og bytte av treningsdager, men da alt i år er nytt for oss alle, vil det kunne være behov for enkelte justeringer undervegs. Dette vil forhåpentligvis bli klart i starten av sesongen og informeres om tidlig.

Diverse informasjon

DFI Turn er opptatt av å følge retningslinjene fra Norges Idrettsforbund med hensyn til bilder og film. De som ønsker å reservere barna for bilder og film bes sende oss en mail på turn@dfi.no

Vi ber om at alle viser hensyn og tenker sikkerhet for våre gymnaster når det gjelder bilkjøring på Høyås. Hold farten nede da det er uoversiktlige sideveier. 

Vi i DFI Turn er åpne for innspill og send oss gjerne en mail på turn@dfi.no om dere har spørsmål.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift