Velkommen til ny turnsesong

Denne uken (34) starter alle våre partier sin trening. Vi ønsker alle nye og gamle turnere velkommen til et nytt semester.

Alle partier trener i turnhallen på Høiås, med unntak av de to foreldre og barn-partiene som trener på Heer skole (gymsalen). 

Vi minner spesielt om treningsvettreglene i DFI Turn: 

Treningsvettregler

 • Møt opp ferdig skiftet i god tid – fem (5) minutter før selve treningen starter 
  • Vis respekt for trenerne og de andre gymnastene sin tid – treningstiden er begrenset, utnytt den derfor så godt du kan
 • Gi alltid beskjed til treneren hvis du ikke kan delta på trening 
 • Møt alltid opp på trening for å trene, ikke for å bli trent – om du gjør ditt beste vil du utvikle deg som gymnast
 • Ha med drikkeflaske – det er viktig med mat og drikke både før og etter trening
 • Bruk skikkelig treningstøy eller turntøy – bruk turnsko, sklisokker eller vær barbent
 • Bruk hårstrikk og ta av alle smykker
 • Gi beskjed dersom treneren må ta spesielle hensyn (skader etc.)
 • Har du feber eller er smittebærer, skal du holde deg hjemme 
 • Gi beskjed til trener om du må gå ut av hallen (eks. gå på do)
 • Alle må bidra når turnutstyret skal rigges ut og inn – hvis alle er aktive går det fortere
 • Gymnasten skal være stille og høre etter når treneren gir beskjeder – treneren sine retningslinjer og instrukser skal følges
 • Ikke forstyrr treningen med uro eller ablegøyer
 • Gymnastene skal opptre høflig og respektfullt overfor alle med-gymnaster og alle trenere – dette gjelder samtlige partier, trenere, ledere og gymnaster – alle er en del av DFI turn
 • Om det er noe du ikke forstår er det viktig at du spør
 • Dårlig humør og atferd skal legges igjen på utsiden av hallen – godt humør og god atferd ønskes velkommen i DFI turn

I tillegg minner vi om rutiner og mulige endringer:

Rutiner i ny hall

Det vil bli nye rutiner rundt treningene når vi nå flytter treningene til ny turnhall. Utøverne vil få beskjed av sine trenere om reglene som gjelder i hallen. DFI Turn vil etablere egne driftsrutiner, retningslinjer og instruks for bruk av hall som vil bli tilgjengelig for alle i august.  

På grunn av liten plass i hallen blir det ikke mulighet for foreldre å se på treningene inne i hallen. Vi har ingen tribuner eller tilskuerplass i den nye hallen, så det vil være både forstyrrende og sikkerhetsmessig uheldig å ha ikke-gymnaster inne i hallen under trening. Vi har derfor laget et inngangsparti med sitteplasser hvor man kan være tilgjengelig og vente på sine barn. I tillegg vil det bli en egen ordning med toalettvakt for partiene opp til 11 år, da toalettene er i et annet bygg. Dette gjør vi av sikkerhetsmessige årsaker, samt for at barna skal føle seg trygge. Vi er avhengig av hjelp fra foreldre til dette. Mer informasjon og vaktlister vil komme ut etter påmelding.

Nå som vi ikke trenger å bruke tid på å rydde utstyr ut og inn for hver trening vil treningstiden i hall bli mye mer effektiv. Det er viktig at gymnastene møter i tide da treningen starter til oppsatt tid. 

Vi minner også om våre vettregler, og ønsker at våre gymnaster og foresatte setter seg inn i disse.

Endringer kan komme

Da det er mye nytt i forbindelse med oppstart av drift i ny turnhall, nye treningstider og rulleringsplaner, samt igangsetting av gamle og nye partier håper vi på forståelse for at det kan bli nødvendig med endringer og justeringer av de planlagte treningstidene. Vi vil forsøke å unngå store endringer og bytte av treningsdager, men da alt i år er nytt for oss alle, vil det kunne være behov for enkelte justeringer undervegs. Dette vil forhåpentligvis bli klart i starten av sesongen og informeres om tidlig.

Diverse informasjon

DFI Turn er opptatt av å følge retningslinjene fra Norges Idrettsforbund med hensyn til bilder og film. De som ønsker å reservere barna for bilder og film bes sende oss en mail på turn@dfi.no

Vi ber om at alle viser hensyn og tenker sikkerhet for våre gymnaster når det gjelder bilkjøring på Høyås. Hold farten nede da det er uoversiktlige sideveier. 

Vi i DFI Turn er åpne for innspill og send oss gjerne en mail på turn@dfi.no om dere har spørsmål.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift