AKtiv på Dagtid 2018

Aktiv på Dagtid i Frogn starter opp igjen fra og med uke 2 2018. Det blir noen endringer - klikk på "les mer" for å få mer informasjon. Foreløpig følger vi timeplanen fra 2017 med unntak av svømming . Svømming blir ikke startet før Bølgen har åpnet.

Aktiv på Dagtid er et tilbud til personer mellom 18 og 67 år som mottar en eller annen form for stønad, arbeidsledige og uføre. Aktiv på Dagtid er forbeholdt denne gruppen. Andre personer må benytte seg av et av de andre tilbudene i DFI, f.eks. Seniortrim eller 60+ (se egen sak vedr 60?).

For ytterligere informasjon henvend deg til dfi@dfi.no eller kontakt dagligleder i DFI på tlf. 90515585.

Grasrotandelen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift