Ekstraordinært forbundsting i NCF

I helgen ble det gjennomført et ekstraordinært forbundsting i NCF. Dette kom på plass etter påtrykk fra flere klubber i Norge, men spesielt Rye SK var en stor pådriver for dette.

Bakgrunnen for dette ekstraordinære forbundstinget, var den misnøyen en del klubber har hatt i forhold til NCF. Det er flere nivåer og alvorlighetsgrad her, men det er primært en del misnøye med hvordan NCF har håndtert det økonomiske rundt to VM, arrangert i Norge - Bergen 2017, og VM i terrengsykling.
Det er også en rolleblanding som noen mener nåværende president innehar, der han har vært president for NCF, samtidig vært daglig leder i Bergen 2017.
Til slutt har det også blitt reist noen spørsmål om NCF skal stå som garantist for utbygging av velodrom i Asker. Dette vil bety at NCF vil få SVÆRT anstrengt økonomi i årene fremover.

Etter det ekstraordinære forbundstinget i januar, ble styret sittende. Presidenten har derimot valgt å fratre sin stilling på det ordinære tinget i mars.

DSK stilte ikke med noen representant på dette ekstraordinære tinget. Årsaken til dette, er flere, uten at vi forholder oss passive av den grunn. Undertegnede har vært pådriver for å få et tettere samarbeid med klubbene tilhørende Follo-regionen. Etter en runde med de andre klubbene, var det kun Follo SK som stilte seg støttende bak Rye SK sitt krav om å sette av det sittende styret. Soon CK, Vestby SK, NSK, Kolbotn CK, samt DSK, ønsket at sittende styret i NCF skulle ordne opp i det uføre de har satt seg i, og at vi på det ordinære tinget ville gå inn for nytt styre.

At det i tillegg fra NCF sin side har vært veldig mye rot, og at for å i det hele tatt få stilt til det ekstraordinære tinget, måtte de ulike klubbene ha en fullmakt fra årsmøtet i sin respektive klubb. Klubbene fikk kun 24 timer på seg for å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte, og skaffe til veie fullmakt for å kunne få lov å stemme ved det ekstraordinære tinget.

Siden det i slutten av mars skal være et ordinært forbundsting i NCF, velger heller styret i DSK å stille med mandat der, og gjøre det vi kan for å påvirke utviklingen i det fremtidige NCF.

Dette til orientering.


Anders J. Gray, leder i DSK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift