Lagoppsett g/j 7-10 år barnefotball

Se vedlagte filer for lagoppsett. Fotballkretsen sier:

Vedlagt følger forslag til avdelingsoppsett barnefotball 7-10 år for sesongen 2018. Som tidligere prøver vi å unngå for lange reiser og at flere lag fra samme klubb skal i samme avdeling. Det siste er vanskelig å unngå i enkelte klasser/avdelinger. Innspill på endringer i avdelingsoppsettet må vi ha senest søndag 4. mars.

Vi vil i den utstrekning det er mulig ta hensyn til ønsker om kampdager, men likt antall lag i de ulike avdelingene, antilagsproblematikk og banekapasitet gir flere utfordringer. Det er derfor tvilsomt om alle ønsker kan innfris fullt ut.

Viktig:

1)      Sjekk at alle lag har kommet med i riktig klasse

2)      Sjekk at riktig kontaktperson er oppført

3)      Etteranmeldelse av lag/trekking av lag bør da fortrinnsvis skje før 4. mars. Sendes som e-post.

4)      Et hjertesukk til slutt, bare 4-fire av 17 lag i J07 (født 2011) er fra Fredrikstad-Halden-Sarpsborg regionen mot åtte i 2017!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift