Nyhetsbrev fra Daglig leder

Informasjon og påminnelse om retningslinjer, Fair Play med mer.

  

                                                                                                              

 

Nyhetsbrev April 2018

Som nyansatt daglig leder i DFI fotball så ønsker jeg å sette noen punkter på dagsordenen og til alles info og oppfølging.

Først litt praktisk informasjon.

Kontorets åpningstider (fotball):

Mandag – Onsdag 09-17, Torsdag 09-21 og Fredag 09-15. (Foreløpige tider)

Daglig leder, kontakt info:

Ken Bampton

Tlf: 913 97 481

Mail: ken@dfi.no

 

Så over til det viktige, hvilke ansvar vi alle i klubben har:

Klubben har det overordnede ansvaret for å tilrettelegge i best mulig grad av treningstider og baner, herunder også garderober ved behov. Dette gjelder også klubbutstyr.

Klubben har et ansvar for å videreformidle nødvendig informasjon til den enkelte ansvarlige i et lag og for felleskapet. Også retningslinjer og oppfølging.

DFI fotball som klubb skal til enhver tid følge retningslinjer utarbeidet av NFF og krets og de krav som settes der. Gjelder også Fair Play på alle plan.

 

Hovedtrenere og Hoved lagledere har et ansvar for oppfølging av egne lag og innrapporteringer av spillere, utstyr, støtteapparat o.l.

Herunder så skal ALLE som er i et støtteapparat rundt hvert lag oversende klubben politiattest, selv om man er rundt laget kun en (1) gang i uken. I tillegg skal alle registreres i klubbens system på det laget man følger. Det er alltid kun Hovedtrener og/eller hoved lagleder som kontakter klubben uansett sammenheng for det laget man står registrert ansvarlig for.

ALLE i klubben SKAL til enhver tid følge retningslinjer for Fair Play, dette gjelder ikke bare i kampsituasjon men i alle sammenheng man representerer klubben.

Kamp og treningsarena skal alltid forlates i den tilstand man kom til, dvs at alle har et ansvar for å sørge for at mål dyttes ut av banen etter endt trening/kamp, garderobene forlates i god stand og ryddig. Benkene på Frogn KG ryddes etter både trening og kamp (hjemmelagets ansvar). Vi har registrert og fått tilbakemeldinger om at det av og til ser ut som en svinesti. Dette gjelder også når vi låner eller leier andre arenaer for å få gjennomført trening/kamp eller møte. Ta ansvar!

Det forventes at trenerkollegaer som møtes på treningsfeltet hilser og kommuniserer godt med hverandre ifrb trening og kamper i forhold til mål og annet. Normal høflighet forventes av oss alle.

 

Konflikter, uenigheter eller annet rapporteres inn til Daglig leder enten via mail eller personlig oppmøte på klubbhuset. Sendes mail så skal ingen andre enn involverte parter være på mailen. Dette for å kunne håndterere en sak på lavest mulig nivå og med best mulig kommunikasjon. Jeg har ikke behov for 13 meninger om en sak.

Minner alle også om at det er ingen som «eier» lag i klubben, det er det DFI fotball som gjør og alle innretter seg retningslinjer og agendaen som settes av klubb.

 

Reklame/sponsorer på klubbens drakter og annet:

Vil minne alle om at det er klubben som bestemmer draktreklame, dvs at drakter utlevert av klubben skal det helst ikke trykkes reklame på. Spør før det gjøres da vi helst skal unngå konflikt med klubbens sponsorer. Retningslinjer for draktreklame fra sesongen 2019 vil bli utarbeidet i løpet av året slik at det ikke vil kunne bli noen misoppfattelse av dette. Ta kontakt hvis du er usikker.

Blir laget sponset så får man ikke automatisk tillatelse til å henge opp skilt/banner på klubbens arenaer, slike avtaler gjøres fra sentralt hold.

 

Klubbens utstyrsavtale:

Vi benytter KUN Select, det er ikke tillatt å benytte andre merker på draktene. Er det lag som ikke har mottatt et draktsett av klubben så ta kontakt. Treningstøy og annet som benyttes på treningsfeltet så kan vi kun anbefale Select, men i kamp eller hvor vi representerer klubben så benytter vi utelukkende Select tøy. Ikke et must for de yngste lagene (6-12 år).

 

Klubbens møtelokaler og speaker rom:

Jeg forventer at det ryddes opp i klubbens møtelokaler og speaker rommet etter bruk og at det ser noenlunde det samme ut som når en kom. Dette gjelder alle idrettene som låner lokalene.

 

Klubbens trenere, lagledere og støtteapparat:

Alle som har et verv i DFI fotball vil fra Sesongen 2019 måtte signere en Fair Play avtale med klubben. Dette innebærer at man retter seg til klubbens retningslinjer, dette er litt i tråd med at vi ønsker å bli kvalitetsklubb i tillegg til at vi er opptatt av Fair Play på alle områder. Under utarbeidelse.

 

Avslutningsvis:

Jeg beklager utfordringene som har vært og vil være i April mnd med tanke på baneforhold og kapasitet. Vi har en stor utfordring med Ullerud som ikke vil være klar tidligst i Mai mnd en gang. Kamper som er satt opp her vil flyttes i første omgang til Frogn KG og ved full booking der så flyttes de til Seiersten. Dette vil innebære flere avlyste treninger i en periode, så forsøk etter beste evne å finne alternative løsninger. Joggetur tar sjeldent noen skade av.

Informasjonsflyten har ikke vært helt optimal i overgangsperioden med innføring av ny daglig leder, dette ser ut til vi har fått på plass nå slik at tidligere rutiner med fredagsmail fortsetter. Bruk DFI fotball sine sider for å innhente informasjon og link legges også ut på facebook «DFI fotball baneforhold».

Skulle dere mangle noe, har spørsmål eller annet så send mail eller ring meg. Helst ta turen innom for en kopp kaffe å slå av en prat, døren er alltid åpen og jeg liker denne formen for kommunikasjon best (mer personlig) og jeg blir bedre kjent med alle i klubben.

 

Noen er allerede i gang med serie og cupkamper, og det er fantastisk å se den daglige aktiviteten på feltene. Ønsker alle en god sesong og lykke til i beste fair play ånd!

 

Sportslig hilsen

Ken Bampton

Daglig leder DFI fotball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift