Nytt sportslig utviklingstilbud til spillere født 2004 og 2005

Samarbeid med ÅS IL, Nordby IL og HSV.

Et utvidet tilbud i ungdomsfotballen - samarbeid Ås, DFI, HSV og Nordby

Fotballklubbene Ås IL Fotball, HSV, DFI og Nordby tilbyr hver for seg treninger og kamper basert på en lokal tilknytning. Klubbene ønsker nå å utvikle et sportslig attraktivt tilbud til ungdom som ønsker å satse, samtidig som de opprettholder sin tilhørighet i egen klubb.

Hovedlinjer:

· Et supplement til den daglige treningen og kamphverdag i lokal klubb

· Skal være et attraktivt tilbud for både jenter og gutter

· Tilbudet gis fortrinnsvis utenom ordinær sesong (november - mars)

· Enkelttreninger og eventuelt samlinger

· Høy kvalitet på trenere og sportslig opplegg

· Uttak av spillere basert på tydelige kriterier (krav og forventninger)

· Mulig oppmelding av lag til enkelte cup'er/turneringer

I første fase av samarbeidet vil det utvikles et tilbud til spillere i G14 og G15

(f. 2004 og 2005), der følgende så langt er avklart:

· Treninger hver 3. uke (innledningsvis fredager i fotballhallen på Ås - kl 19.00-20.30)

· Oppstart i januar 2019

Et opplegg for jentelag i samme aldersgruppe vil også utvikles.

Klubbene etablerer nå en arbeidsgruppe som vil se nærmere på det sportslige opplegget, herunder retningslinjer for uttak, størrelse på treningsgrupper, rekruttering av trenere mm. Kontaktperson i DFI vil være Daglig leder ken@dfi.no. Ta kontakt om det er spørsmål eller behov for avklaringer i denne omgang. Ytterligere informasjon vil følge om kort tid.

Vi håper det samarbeidet og tilbudet som nå utvikles, som et supplement til vårt lokale tilbud her i DFI vil treffe på ønsker, behov og forventninger både hos spillere og foresatte!

Nytt møte i arbeidsgruppen er Tirsdag 11. Desember hvor følgende er på agendaen:

 • Organisering - etablere en kjernegruppe som kan stå ansvarlig for den innledende utviklingen av samarbeidet
 • G14 og G15
  • Treninger - kalender for oppstart, økter og avslutning
  • Trenerressurser, støttefunksjoner
  • Kamparena - mulig oppmelding til cup
  • Økonomi - budsjett, treningsavgift
 • J14 og J15 - ønsker og behov
 • Prinsipielle avklaringer - retningslinjer for spilleroverganger mellom klubbene mm
 • Annet
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift