Info 2019

Hei,

Vinter 2018/2019.

Fint hvis vi kan få en tilbakemleding på når lagene har tatt seg fri og når man har planlagt oppstart igjen. Dette for at vi skal kunne få kabalen til å gå opp i forhold til når vi kan flytte lag i forhold til treninger i vinter.

Lagspåmelding seriespill og OBOS cup 2019.

For en tid tilbake så ba jeg om en tilbakemelding på hvilke lag som skal meldes opp til seriespill og hvilke lag som ønsker å delta på OBOS cup i 2019. Minner om fristene som er 15. Januar og 15. Februar. Noen lag er allerede påmeldt som hadde frister 1 og 10. Desember, i tillegg noen andre lag som har meldt i fra allerede. Hvilke årskull (lag) og hvilket nivå og ønsket spillform som dere ønsker å melde opp i trenger jeg da.

Lagsfotografering 2019.

Vi har bestilt lagsfotografering til alle lagene for sesongen 2019, dette vil foregå i perioden 23-26. April. Setter opp tider til alle lag og det vil i forkant bli sendt ut tidsskjema for alle lagene og informasjon om selvefotograferingen og et skjema som foresatte må fylle ut. Ingen kostnad for noen før man eventuelt bestiller opp lagfoto og spillerportrett av den enkelte. Foto Expressen tar bildene og lagsbildene vil også bli publisert i ØB (og kanskje Amta) kostnadsfritt. Mer info kommer senere.

Nye spillformer for 2019 ++.

Tirsdag 4. desember så var det møte med kretsen i Råde hvor vi fikk presentert nye spillformer og annen informasjon for 2019 sesongen. Kretsen skulle sende ut presentasjonen, det har de ikke gjort enda. Men så fort den kommer så vil dere motta denne og få informasjon om endringer og nye ting som kommer i 2019.

Et utvidet tilbud i ungdomsfotballen - samarbeid ÅS, DFI, HSV og Nordby

Fotballklubbene Ås IL Fotball, HSV, DFI og Nordby tilbyr hver for seg treninger og kamper basert på en lokal tilknytning. Klubbene ønsker nå å utvikle et sportslig attraktivt tilbud til ungdom som ønsker å satse, samtidig som de opprettholder sin tilhørighet i egen klubb.

Hovedlinjer:

· Et supplement til den daglige treningen og kamphverdag i lokal klubb

· Skal være et attraktivt tilbud for både jenter og gutter

· Tilbudet gis fortrinnsvis utenom ordinær sesong (november - mars)

· Enkelttreninger og eventuelt samlinger

· Høy kvalitet på trenere og sportslig opplegg

· Uttak av spillere basert på tydelige kriterier (krav og forventninger)

· Mulig oppmelding av lag til enkelte cup'er/turneringer

I første fase av samarbeidet vil det utvikles et tilbud til spillere i G14 og G15

(f. 2004 og 2005), der følgende så langt er avklart:

· Treninger hver 3. uke (innledningsvis fredager i fotballhallen på Ås - kl 19.00-20.30)

· Oppstart i januar 2019

Et opplegg for jentelag i samme aldersgruppe vil også utvikles.

Klubbene etablerer nå en arbeidsgruppe som vil se nærmere på det sportslige opplegget, herunder retningslinjer for uttak, størrelse på treningsgrupper, rekruttering av trenere mm. Kontaktperson i DFI vil være Daglig leder ken@dfi.no. Ta kontakt om det er spørsmål eller behov for avklaringer i denne omgang. Ytterligere informasjon vil følge om kort tid.

Vi håper det samarbeidet og tilbudet som nå utvikles, som et supplement til vårt lokale tilbud her i DFI vil treffe på ønsker, behov og forventninger både hos spillere og foresatte!

Vi har et nytt møte Tirsdag 11. Desember hvor vi skal få de siste bitene på plass.

Agendaen er som følgende da:

 • Organisering - etablere en kjernegruppe som kan stå ansvarlig for den innledende utviklingen av samarbeidet
 • G14 og G15
  • Treninger - kalender for oppstart, økter og avslutning
  • Trenerressurser, støttefunksjoner
  • Kamparena - mulig oppmelding til cup
  • Økonomi - budsjett, "treningsavgift"
 • J14 og J15 - ønsker og behov
 • Prinsipielle avklaringer - retningslinjer for spilleroverganger mellom klubbene mm
 • Annet

Her er det lov å komme med innspill før vi skal i dette møtet, har dere noe på hjertet eller som dere mener vi burde diskutere så kom gjerne med dette. Takk.

Seiersten og Frogn KG!

DFI har nå mottatt driftsinstruks for vintervedlikehold vinteren 2018/2019 av Seiersten og Frogn kunstgress fra Frogn kommune.

Driftsinstruksen sier følgende:

For Seiersten Stadion:

 • Undervarmen vil ikke bli skrudd på – ettersom en uansett ikke oppnår ønsket effekt (myk bane).
 • Dekkets forfatning tilsier at brøyting vil ødelegge dekke ytterligere – instruks fra Unisport.

Det vil derfor ikke gjennomføres brøyting av banen – banen vil være vil være stengt ved snøfall og så lenge det er snø på banen.

For Frogn kunstgress:

 • Som driftsansvarlig har DFI fått pålegg om at gummigranulat IKKE skal måkes/fjernes ut av kunstgresset.
 • Ved snøfall reduseres banestørrelsen gjennom at snøen holdes inne på banen fremfor at den blir brøytet ut av bane

GOD HELG når den tid kommer!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift