Serieinfo - forutsetninger

Slik spilles seriene - oppdatert fra krets (noe endret fra tidl info)

Info fra krets:

Sesongforutsetningene ble gjennomgått på det aldersbestemte lagledermøtet onsdag 13. februar og alle forutsetningene ble forankret i dette møtet. Forutsetningene baserte seg på det antall lag som var påmeldt i den enkelte årsklasse og turnering på det tidspunktet. Lagsgrunnlaget i den enkelte turnering har endret seg fram mot seriestart. Forutsetningene er derfor endret i tråd med dette. Følgende forutsetninger gjelder derfor i den enkelte turnering 2019.

Se vedlagte PDF for mer info  (under eller ute til høyre)

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift