Sponsorer DFI Fotball

Etter en solid opprydding har vi nå fått kontroll på økonomien i DFI Fotball - da mener vi tiden er inne for å gå ut til tidligere og nye sponsorer som ønsker å støtte DFI Fotball

DFI Fotball har vært igjennom en opprydding og endringsprosess siden februar 2019. Helt nytt styre ble enstemmig valgt på årlig møte 26. feb 2019. Vi startet umiddelbart jobben med å få oversikt, kontroll og orden på fotballklubben vår.

Det har vært en krevende men helt nødvendig prosess. Vi mener nå DFI Fotball står bedre rustet enn på svært mange år for å drifte en fotballklubb som flest mulig både kan assosiere seg med og støtte oppunder.

Våre viktigste prioriteringer i starten har vært:


Ærlighet – Økonomisk orden – Sportslig
 

Vi har nå fått orden på økonomien. Vi har lagt frem og forklart prosessen vi har vært igjennom for ekstraordinært årlig møte som ble avholdt 24. april, og fått full oppslutning for veien videre. Vi har restrukturert den sportslige satsningen med hele klubben i fokus. Vi ville vise alle dette før vi nå kontakter tidligere og nye aktuelle sponsorer.

Vi håper nettopp du og din bedrift ønsker å være med på vår kurs videre. Vi kan garantere at midlene vi henter inn blir brukt til å skape positive ringvirkninger for hele DFI Fotball – ikke til å dekke høye lønninger eller dyre godtgjørelser – disse avtalene er nå avsluttet og et tilbakelagt kapittel.
 

Viktige områder vi ønsker å fokusere på de neste månedene er:

1)Alle spillere i DFI Fotball skal ha tilgang til en ball på trening (tidligere kalkyle er 2 spillere pr ball på deyngre lagene). Skal man lære seg å beherske fotball må man ha mest mulig kontakt med ballen.

2)Vi ønsker at vi i 2020 kan gi alle trenere og lagledere i DFI Fotball egen Select treningsdress betalt avklubben. Disse ressurspersonene bruker 100-vis av timer på feltet hvert år – helt uten godtgjørelser /eller annen kompensasjon. De aller fleste bruker også betydelige midler av egen lomme. Da er det rettog rimelig at klubb sørger for at disse er likt kledd når vi representerer DFI Fotball på eget gress eller nårvi reiser rundt i kretsen.

3)Vi ønsker å utvikle trenerne på de aldersbestemte lagene – trenerkurs og oppfølging slik at trenernestår best mulig rustet til å gi spillerne et best mulig tilbud.

4)Vi håper vi allerede i 2019 kan tilrettelegge for kunstgress på Høiås – DFI Fotball har allerede blitttildelt kr 200.000,- fra Sparebank 1 stiftelsen for å tilrettelegge for flytting av brukt kunstgress fraSeiersten når dette byttes ut i juni (ev fra andre baner). Høiås vil i så fall være et nærmiljøanlegg utengummi / plast granulat (kun sand) – som egner seg godt for de yngste spillerne.


Har din bedrift lyst til å være med på å realisere dette + mye annet gøy?

Vi har utformet ett sposorprogram rettet mot små og mellomstore bedrifter som ønsker å være med på laget.
Se mer informasjon i vedlagte PDF - ute til høyre på siden.

Dersom du som leser dette jobber i en bedrift som du tror kan tenke seg å være med som sponsor til DFI Fotball - sett oss gjerne i kontakt med rett person.
Eller send rette vedkommende vedlegget som du finner ute til høyre på siden.

All støtte er kjærkommen :-)

I tillegg til vedlagte sponsorprogram har DFI Fotball sine hovedsponsorer - delvis igjennom DFI som idrettslag men også egne.
Vi søker også etter ny draktsponsor på A-lag herrer - eller hele klubben / alle drakter.

En av oss i styret stiller gjerne opp i møter med aktuelle sponsorer for å fortelle mer om våre planer og hva vi har gjort siden vi ble valgt 26. februar 2019.

Eksisterende sponsorer som allerede har signert avtale vil selvsagt også få tilgang til de ulike fordelene beskrevet i vedlagte PDF.
Nærmere informasjon til dere kommer i løpet av de neste dagene.

Heia DFI Fotball :-)

På vegne av styret i DFI Fotball.

Vidar Færgestad
Leder av styret

styreleder.dfifotball@gmail.com

Mobil: 90 56 57 50.
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift