Ekstraordinær Generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling;

Kjøre alle sykkelvenner i Drøbak Frogn IL - Sykkel.

I løpet av inneværende år, har vi hatt svært høy aktivitet på enkelte grupper, og til dels svært varierende aktivitet på andre grupper.

For å gjøre noe med den situasjonen vi har kommet i, så er det blitt sånn at styret ønsker å utøke antallet fra dagens 5 medlemmer, til ytterligere to. Valgkomiteen har allerede to på agendaen, men for å gjøre innlemmelsen av disse medlemmene, må disse stemmes inn på en generalforsamling.

Derfor vil vi allerede nå kalle inn til dette møte

MANDAG 14.10.2019, klokken 19:00.

Møtested; DFI møterom på Bølgen.

På det samme møte vil jeg som leder fratre min oppgave som leder, og overlate lederansvaret for Drøbak Sykkelklubb til et nytt medlem i det nye styret.

Med vennlig hilsen

Anders Gray, leder DSK

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift