Sportsplan 2020-2022 ute til høring

Sportsplan 2020-2022 er ute til høring. Tilbakemelding innen fredag 22. november bes sendt til sudfifotball@gmail.com

Forslag til ny sportsplan 2020-2022 er nå lagt ut til høring for alle som ønsker å gi en tilbakemelding innen fredag 22. november. Sportsplanen er det viktigste dokumentet for DFI fotball når det gjelder den sportslige utviklingen i klubben, i tillegg til sportslig handlingsplan som blir vedtatt på årlig møte. Viktig med tilbakemeldinger slik at planen blir fundamentert og forankret hos trenere, foreldre og spillere.

Tilbake gis til sudfifotball@gmail.com

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift