De påmeldte er voksne som kanskje har syklet mye på grus og asfalt, men ikke så mye på sti.

Målsetningen har vært å øve på å bli tryggere i terrenget, da øver vi på slike ting som å finne en god grunnposisjon på sykkelen, utføre trygge nedbrensminger, sykle over hindringer og ha god svingteknikk. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode, det virker som de har fått god lærdom og opplevd gode mestringsopplevelser.

Det er i alle fall svært nyttig å øve på slike ting i en gruppe, da ser vi på hverandre, lærer av hverandre og sykler hverandre gode. Dette gjør syklingen morsom og vi ser at deltakerne rett og slett smiler veldig mye. Terrengsykling i gruppe er rett og slett en veldig sosial opplevelse. Drøbak sykkelklubb er en klubb der vi tar vare på hverandre, der alle skal med og ingen blir kjørt fra, fordi vi vet at sterke fellesskapsopplevelser gir varig læring og god tilhørighet.

 

Foto er av Renate Bjørvik.

Fotograf: Hege Hatlen