Pressemelding – uttalelse på vegne av:

Høyre
Arbeiderpartiet
Miljøpartiet de Grønne
Venstre
Senterpartiet
Fremskrittspartiet
Sosialistisk Venstreparti
Kristelig Folkeparti
Pensjonistpartiet
Rødt
Uavhengig representant

Det har de siste to dagene dukket opp mange synspunkter rundt endringen i parkeringsgebyr i Drøbak. Omfanget og konsekvensene av helheten i endringen har for enkelte parterikke vært tydelige nok.  Medvirkningen og samhandlingen mellom berørte parter har vært god i arbeidet med parkeringsstrategien. Dog har endring i gebyrer vært mindre forankret i kommunestyrets enstemmige vedtak av gebyrer iHandlingsprogrammet for 2022 til 2025.

Det har derfor i kveld vært dialog mellom alle de politiske partier. Vi er enige om at Ordfører bestiller en fornyet behandling av spørsmålet om endring i parkeringsgebyr.

Konsekvensen av dette er at inntil ny sak er behandlet vil tidligere gebyrregulativ for parkering gjelde fra onsdag 5. januar 2022.

Med vennlig hilsen

Hans Kristian Raanaas
Ordfører