Gruppene avholder sine årlige møter slik:

Tropp & Turn 7. februar kl 18.30 DFI møterom på Bølgen
Badminton 16. februar kl 18:00 DFI møterom på Bølgen
Sykkel 23. februar kl 18.00 Digitalt møte på Teams
Gruppe 13 1. mars kl 19:00 Møterom Filisterkroken Kommunen
Friskis & Svettis 1. mars kl 19.00 Stupetårnet møterom på Bølgen
Innebandy 1. mars kl 19.00 DFI møterom Bølgen
Friidrett 1.mars kl 19:00 Stort møterom på Bølgen
Brett 8. mars kl 20.30 Digitaltmøte på Teams
Fotball 2. mars kl 18.00 Stort møterom på Bølgen
Langrenn 3. mars kl 19.00 Stort møterom på Bølgen
Svømming 9. mars kl 18.00 DFI møterom på Bølgen
Håndball 10. mars kl 19.00 Stort møterom på Bølgen
Orientering  Kommer  

Forlag skal sendes til dfi@dfi.no senest 2 uker før dato for årligmøte.

Senest 1 uke før det årligemøtet legges sakspapirer ut på de respektive gruppenes hjemmesider!