I disse dager rulles den nye plattformen for breddeidrett ut i haller og på arenaer over hele Norge.
«MyGame» er et samarbeidsprosjekt mellom idretten, TV 2 og norske grundere. Rettighetene er fordelt
slik at TV 2 håndterer toppidretten, mens MyGame forvalter bredden. Ved hjelp av sportskameraer på
små og store idrettsarenaer, vil MyGame tilrettelegge for strømming av breddekamper fra hele Norge,
til hele Norge. Alt i tett dialog og samspill med Datatilsynet.

Dette gjelder i første rekke kamper organisert gjennom de respektive særforbundene, for
aldersbestemte klasser 15 år og eldre. 20 % av inntektene går tilbake til idrettsklubbene, som dermed
får en ny inntektskilde. Samtidig får spillere, trenere og dommere nye verktøy for å utvikle spillet og
forbedre idrettslige prestasjonene.

Kampene som streames finner dere her: https://play.tv2.no/mygame
Sportskameraene som benyttes har verdensledende teknologi, som samtidig er trygg og utprøvd.
Installasjon av de fastmonterte sportskameraene og tilhørende utstyr monteres uten kostnader for
klubber og arenaeiere, og gjør kun opptak av kamper som inngår i særforbundets kampoppsett for
relevante aldersklasser. Opptak vil bare gjøres i kamper der alt er avklart på forhånd, gjennom avtale
med Norges idrettsforbund (NIF). Sportskameraene blir koblet mot NIFs sentrale administrasjon for
kampavvikling, og ingen kameraer er aktive utenom spilletiden.
Alle forhold knyttet til personvern og GDPR blir ivaretatt i henhold til norske lover og regler, i samarbeid
med idrettsforbundene og gjennom dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke behandle
personopplysninger om spillere for andre formål enn å levere sin strømmetjeneste til publikum.

Personvern:
Alle forhold knyttet til personvern blir ivaretatt i henhold til lov- og reglverk, i samarbeid
med Norges idrettsforbund (NIF) og gjennom dialog med Datatilsynet. MyGame vil ikke
behandle personopplysninger om involverte i kampene for andre formål enn å levere
strømmetjenesten til publikum.

Personreservasjon mot filming og/eller navn-visning i Min Idrett:
Sammen med NIF og håndballforbundet har MyGame nå lagt til rette for at reservasjon
håndteres i Min Idrett. For å reservere enkeltpersoner mot filming, kan man altså logge seg
inn i Min Idrett og gå til Personvern/Reservasjon.
Om et lag som helhet ønsker å reservere seg, gjøres dette direkte i TA.

Personer med lovbestemt beskyttelse:
Dersom en person involvert i kampen bor på hemmelig adresse eller har spesielle
beskyttelsesbehov, vil ikke kampen bli filmet med mindre personen det
gjelder manuelt skrur av reservasjonen i Min Idrett. Behandling av denne informasjonen
skjer via NIF. MyGame får ingen opplysninger om hvem dette gjelder.

Innsyn:
Dersom man ønsker innsyn i hvordan vi behandler personopplysninger kan forespørsel om
innsyn sendes til personvern@mygame.no.