Drøbak 17. februar 2022

Årsmøtet avholdes torsdag den 24. mars 2022 kl 19.00. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 9. mars 2022 på dfi@dfi.no

17.03.22 - ingen saker har kommet inn for behandling.

Fullstendig sakliste og sakspapirer ligger tilgjengelig for medlemmene i denne saken senest en uke før møtet.

17.03.22 - Endelig Årsrapport 2021 vedlagt i saken - det er noen justeringer i regnskapsrapportene mot det som har ligget publisert.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 og § 6.

DFI's lover

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Drøbak-Frogn Idrettslag

Hovedstyret