Vi har mye gjenglemt tøy liggende, og dette er sortert i poser og ligger i "slusa" (gangen før hallen). Dette må hentes innen fredag 11.03.22, og vil etter det bli gitt bort/kastet.