Mens man i ballspill trenger en dommer på banen og noen få på siden, trenger et basseng tilsyn av minst 12 hvitkledde dommere for at en godkjent tid skal kunne registreres. Nå er det prekær dommermangel, og DFI har kun to autoriserte dommere. 

Skal vi kunne ha mulighet til å arrangere stevne, trenger vi flere dommere for å kunne komme i betraktning. Skal svømmere i Akershus få godkjente tider, må vi stille på stevner også utenfor kommunen.

Her er lenke til påmelding