Dette treningsåret er over, og vi har hatt det veldig gøy. Takk til alle interne DFI grupper og eksterne aktører som har bidratt, og ikke minst til foreldrene som har vært med for å få dette til

Til neste år trengs det en ny leder for IGF

Er det noen som vet de skal være med et år til, eller vet om noen som ønsker å bli med til høsten og som kan ta på seg ansvaret så er det fint om dette meldes til DFI.

Når det er sagt er det ikke veldig mye jobb, dere får blitt med å trene med ungene og dere blir kjent med barn og voksne som deres barn skal vokse opp med, så dette er en vinn vinn situasjon :)

Se mer info her

Om det er foreldre som ønsker å bidra som trenere er dette også fint om det meldes inn til DFI.

Vi er helt avhengig av frivilligheten for å få dette til, og uten dere foreldre så blir det ingen IGF

Ta kontakt med DFI kontoret på 64 90 51 90 eller send mail til: dfi@dfi.no