DFI Håndball samlet nærmere 200 spillere, ressurser og foresatte til en inspirerende kveld med Bjarte Myrhol i Frognhallen. Et foredrag som burde vært obligatorisk for alle landets håndball klubber. Bjarte la vekt på viktigheten av å være allsidig og undertreket at man som regel ble en bedre idrettsutøver ved å drive med mange ulike idretter lenge. Han savnet også mer av den frie leken som ga et godt grunnlag for å bli idrettsutøver. 


Lederfilosifien til Bjarte var de 4 I'ene:

  • Inspirerende - når alle store virksomheter har en visjon/målsetting, hvorfor lager ikke håndball lag det sammen?
  • Innflytelse - spillerne ble utfordret til å bli bevisst sin egen superkraft, som like gjerne kan være å være  humørspreder på laget
  • Involvering - ressurser må lytt til spillerne
  • Individualitet - se hver enkelt spiller

Kvelden ble avsluttet med en treningsøkt sammen med G07 og en tøff J07 spiller.