De fleste lagene har vært flinke til å selge lodd. Fotballstyret har bestemt at i år skal hele overskuddet tilfalle lagskassene. Lagene bruker selv disse pengene til sosiale aktiviteter, cuper eller annet gøy.

Følgende lodd ble trekt ut som vinnerlodd:

1. premie - 15.000,- fra Amerikaspesialisten / Expert Reiser:  Lodd nr 3415
2. premie - 10.000,- fra Temareiser: Lodd nr 3982
3. premie -   8.000,- fra Discover Norway: Lodd nr 6207
4. premie -   6.000,- fra Expert Reiser: Lodd nr  957
5. premie -   5.000,- fra Expert Reiser: Lodd nr 2251
6. premie -   4.000,- fra Expert Reiser: Lodd nr  448
7. premie -   2.000,- fra Expert Reiser: Lodd nr 6726

Premiene er nå klargjort og må hentes på DFI kontoret innen mandag 05. desember 2022.
Vinnerlodd (i oriiginal) må medbringes når premien skal hentes.

NB - Ikke kast loddene som ikke vant. Hvis det er uavhentede premier vil disse loddes ut på nytt.

Gratulerer så mye til de heldige vinnerne :-)

Mvh DFI Fotball