DFI Fotball er en medlemsdrevet kvalitetsklubb hvor barne- og ungdomsidretten står i sentrum. Vi har mange foreldre som engasjerer seg som trenere og ressurspersoner rundt de enkelte lagene, men i en klubb på vår størrelse trenger vi også folk som kan bidra i utvikling og drift av hele organisasjonen.

Dette er i stor grad roller som ikke stiller krav til at man kan veldig mye om fotball. Erfaring og kunnskap fra drift av organisasjoner er ofte vel så ønskelig.

DFI Fotball er en veldrevet klubb med solid økonomi. På bakgrunn av dette har vi de siste årene hatt mulighet til å gjøre noen ansettelser av nøkkelpersoner innen både den sportslige utviklingen og koordinering av alle lagene og anleggene.

DFI fotball lever etter verdiene åpenhet, ærlighet og økonomisk kontroll. Er dette verdier du identifiserer deg med, og ønsker du å bidra til utviklingen av klubben vår ønsker vi deg inn i et styreverv i klubben.

Styret i DFI Fotball avholder ca 10 møter i året. I tillegg ønsker vi at styremedlemmer er synlige på klubbens arrangementer. Dette kan være oppstart av fotball for førsteklassinger, kamper for diverse lag i klubben, eller at man er til stede når det arrangeres cup’er. Dette er hyggelige arrangementer hvor man blir kjent med alle som er involvert i DFI fotball.

Dersom du kan tenke deg et verv i DFI Fotball kan du ta kontakt med valgkomiteen:
Stig Evensen, tlf 45433885, stigevensen74@gmail.com
Eva Frisk, tlf 95026773, evfrisk@gmail.com

Mvh
Stig og Eva