Håndballen har avholdt sitt første styremøte etter det årlige møte, og vi ønsker de nye styremedlemmene velkommen.

Her finner du oversikt over det nye styret