Håndballgruppa er en egen undergruppe i Drøbak-Frogn Idrettslag.
Vi har et eget styre som velges på årsmøte i februar/mars.

Hovedstyrets oppgaver er blant annet

 • Samarbeider med daglig leder som har den daglige administrasjonen av DFI Håndball
 • Samarbeider med sportslig utvalg
 • Strategisk utvikling av klubben
 • Følger opp frister mot DFI Administrasjonen
 • Deltakelse i DFI Hovedstyret (HS) sine møter og arrangementer
 • Oppfølging av økonomien rundt arrangementer og aktiviteter
 • Oppfølging av økonomi i lagene og DFI Håndball
 • Utvikler og forbedrer rutiner
 • Organisere arrangementer
 • Taler håndballens sak inn mot Hovedstyret
 • Har fadderordning mot lagene som taler lagenes sak inn mot håndballstyret
 • Godkjenne kontrakter
 • Sponsorer til håndballen

 

Fadderordning
Alle lag har en fadder fra styret, slik at veien til styret skal være kortest mulig. Det er viktig at lagene og deres ressurspersoner føler at styret er tilgjengelig for dem.

Fadderens oppgave vil i hovedsak bestå av

 • Delta på foreldremøter
 • Delta på lagledelsesmøter ved behov
 • Være i kontinuerlig dialog med lagleder/oppmann
 • Bidra i å løse konfliktsituasjoner i laget. Dette kan dreie seg om foreldregrupper,
  spillere, trenere eller andre ressurspersoner
 • Være talerør for laget inn i styret
 • Tilgjengelig ved spørsmål og rådføring i saker som omhandler laget
 • Videreformidle til rett person i styret eller i sportslig utvalg når det er aktuelt
 • Faddere for lag skal ikke selv være foresatt på det aktuelle laget

Fordeling faddere:
Daniel Østreng - J2009, J2008, Herrer Jr/Sr. 
Thor Strømdahl - Jenter junior/senior, J2010, J2011
Eline Aas - G2014, G2013, G2012, J2014, J2013, J2012
Inger Saxebøl - Loppetassen
Inge Dahl - G2009, G2007
Gaute Hagerup - G2011, G2010

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Inger Saxebøl drobakfrogn@ronhandball.no 481 55 226
Nestleder Gaute Hagerup 928 17 709
Sportslig Eline Aas 411 41 924
Styremedlem Thor Strømdahl 908 29 805
Styremedlem Daniel Østreng 934 46 406
Styremedlem Cecilie Wiik 970 73 960
Styremedlem Inge Dahl 480 73 200
Andre roller
Sportslig Leder Mikael Selstad
Dommerkontakt Katja Eriksen 974 88 350