DFI har pr jan 2022 ansatt sportslig leder i 100% stilling - Marijo Jovic.

Sportslig leder skal ha følgende hovedfokus-områder:

Oppfølging av trenerne i klubben.

Individuell oppfølging av spillere.

Kartlegge talenter – skape dialog.


Sportslig leder skal være trenernes trener samt lede Sportslig Utvalg (SU).  SU er styrets forlengende arm i sportslige saker. Aktiviteten i SU må reetableres i 2022. Her blir det viktig å få på plass en aktiv gruppe av klubbens trenere fra ulike aldersgrupper og begge kjønn.

 

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Sportslig leder Marijo Jovic sportsligleder.dfi@gmail.com 939 89 646
A-lags trener herrer Kristian Semmen kristian.semmen@sb1markets.no
A-lags trener damer Tom Erik Seim tom-erik.seim@coop.no
Styrets leder Vidar Færgestad styreleder.dfifotball@gmail.com 90565750