Sportslig utvalg har ansvaret for den sportslige aktiviteten i klubben sammen med sportslig leder.

Arbeidsoppgavene er å tilrettelegge og utvikle aktiviteter, definere sportslige mål, utarbeide sportslige retningslinjer, samt utvikle sportsplanen for klubben.

Sportslig utvalg har en leder for utvalget, som skal koordinere sportslige møter, og kommunikasjon mellom styret, sportslig utvalg og sportslig leder.

Sportslig leder har det øverste ansvaret for det sportslige i klubben, sammen med sportslig utvalg. Leder for sportslig utvalg har ansvaret for det sportslige utvalget og oppgaver de jobber med.

 

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder for sportslig utvalg Christine Haugan 913 04 429
Medlem David Jebsen Bråten 906 75 156
Medlem Markus Berg Loen 906 87 895
Loppetassen og oppstart Henrik Kjønnerød henr-kj@online.no 901 10 384