Styret vil jobbe for et bedre svømmetilbud til alle små og store i Frogn. Vi er opptatt av at både våre og andres barn skal ha et godt svømmetilbud med flinke instruktører. Vi er også opptatt av at svømmehallen skal være et trygt sted der barna opplever masse glede og får nye venner.

Styrets medlemmer har også selv drevet en del med svømming både i oppveksten og som voksne. Vi jobber også for at DFI Svømming skal få på plass et godt treningstilbud også for voksne.

Styret er også veldig bevisst på at alle ansatte skal få ryddige ansettelsesforhold. DFI Svømming har mange unge ansatte, og vi skal passe på at de får den støtten og kursingen de trenger.

Målsettingen vår er å tilby en arbeidsplass som er sånn vi selv vil ha den. Og sånn vi vil at barna våre skal ha det i sin første jobb.

Styret mottar ikke lønn eller annen godtgjørelse for arbeidet.
Barna våre betaler full pris på alle svømmekurs.

Treningstider

Dag Tid Notat

Kontaktpersoner

Tittel Navn E-post Telefon
Leder Jorunn Sunde 411 04 015
Styremedlem Kristian Tangen 924 69 400
Styremedlem Terje Brandshaug
Styremedlem Anne Thurmann
Styremedlem Kim Frønes